Home Tags Schuldenproblematiek

schuldenproblematiek

Armoede en Schuldhulpverlening

Is de brede aanpak van schulden wel breed genoeg?

Is de brede aanpak van schulden wel breed genoeg?
Met de brede schuldenaanpak geeft het huidige kabinet blijk van serieuze aandacht voor armoede en schulden. Maar is dit voldoende voor een échte oplossing?
Armoede en Schuldhulpverlening

Er is meer nodig om schuldenproblematiek écht aan te kunnen pakken

Er is meer nodig om schuldenproblematiek écht aan te kunnen pakken
Sociaal Werk Nederland heeft, samen met partners in de schuldenproblematiek, een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om de aandacht te vestigen op vijf hoofdpunten om schulden aan te pakken. 'In het regeerakkoord toont het kabinet een indrukwekkende ambitie om de schuldenproblematiek aan te pakken. Maar om echt verschil te kunnen maken, is er meer nodig’

Communiceren in de ‘schildpadstand’

Mensen met een licht verstandelijke beperking vallen sinds de transitie vaker tussen wal en schip. Wijkteams kunnen meer voor hen betekenen. ‘Ik kom er soms te laat achter dat iemand een lvb heeft.’
Armoede en Schuldhulpverlening

‘Onorthodoxe’ maatregelen om schuldenproblematiek te verminderen

Dat slechts een klein deel van het aantal mensen dat schulden heeft in beeld komt bij hulpverleners, is bekend. Maar wat kun je doen om ook die andere mensen te bereiken? De gemeente Tilburg hoopt hier met het Schuldenoffensief een stap in te zetten.
Armoede en Schuldhulpverlening

Grotere rol wijkteams bij rechtsbijstand’

Sociale advocaten moeten meer gaan samenwerken met wijkteams en sociaal werkers. Dit zeggen Sociaal Werk Nederland (SWN) en het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden (LOSR).
Armoede en Schuldhulpverlening

Vier deskundigen over: Kwijtschelding of niet?

‘Er moeten kwijtscheldingsregelingen komen voor mensen met zeer problematische schulden’, zegt GroenLinks in haar conceptverkiezingsprogramma. Maar is dat wel de oplossing voor het echte probleem? ‘Wat GroenLinks wil, kan al lang.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Behandel schuldenaren ongelijk

We begrijpen te weinig van mensen met schulden. Financiële zelfredzaamheid is volgens onderzoeker Will Tiemeijer niet voor iedereen weggelegd.