Home Tags Schilderswijk Moeders

Schilderswijk Moeders

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

De cliënt spreekt: ‘Iemand moet zijn hand onder de steen steken’

‘Zeker, ik maak soms heftige dingen mee. Een vrouw die op straat komt vanwege huiselijk geweld, zwanger en met een baby van een half jaar. Geen instantie die haar opneemt.'
Wijkteam

Schilderswijk Moeders zijn brug naar geïsoleerde vrouwen

Luisteren, signaleren en de weg vinden naar de juiste professional. Op die manier vormen de Schilderswijk Moeders in de Haagse Schilderswijk de brug tussen vrouwen met een migratieachtergrond en professionals in het sociaal domein.