Home Tags Scheiden wonen en zorg

scheiden wonen en zorg

Participatie

Verborgen eenzaamheid

Door de inzet van deze instrumenten en maatregelen denk ik dat er een toename is van verborgen eenzaamheid.
De overheid stimuleert het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Meer inzet op extramuralisering van zorg en het scheiden van wonen en zorg. Dit past in de landelijke trend waarbij er sinds de jaren tachtig al een dalend aantal ouderen naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaat. Maar hierbij wordt de toename van eenzaamheid vaak niet benoemd.
Wmo

Opinie: ‘Nu doorpakken met ouderenzorg nieuwe stijl’

Laat ten eerste ouderen zelf meedenken en aangeven waar hun behoeften ten aanzien van wonen en zorg liggen.
De ouderenzorg moet op de schop. Veel instellingen durven het roer niet fundamenteel om te gooien, maar niets doen is geen optie meer. Het water staat veel organisaties al aan de lippen. Er liggen genoeg kansen, betogen Evelien Verkade en Esther Nieuwenhuizen. De toekomst zit in het scheiden van wonen en zorg. En die is dichterbij dan we denken.
Wmo

Muisstil

Muisstil
Het streven naar scheiden van wonen en zorg wordt al sinds 1994 in ieder regeerakkoord specifiek benoemd. Maar ondanks veelbelovende initiatieven, wonen op dit moment een paar honderdduizend mensen in intramuraal bekostigde instellingen.
Wmo

Ross en Dekker verder met scheiden wonen en zorg

Ross en Dekker verder met scheiden wonen en zorg
Staatssecretaris Ross-Van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu blijven het scheiden van wonen en zorg actief stimuleren. Het niet langer financieren van het wonen vanuit de AWBZ levert volgens Ross een bijdrage aan de houdbaarheid van deze wet.