Home Tags Samenwerking

samenwerking

Wijkteam

Als niemand het doet, dan doet de dokter het

Poortwachter of putje? Dat was vier jaar geleden de titel van een artikel in Zorg+Welzijn waarin drie huisartsen werden geïnterviewd. Ze waren bezorgd. Hogere werkdruk, veel gedoe over samenwerking, te veel kwetsbare burgers die naar hen zouden worden afgeschoven. En nu?
Verwarde personen

GGZ in de wijk: van anonieme verwijzing naar échte samenwerking

De afbouw van bedden in de ggz, zou automatisch moeten leiden tot meer psychische zorg in de wijk. Maar bij de vormgeving daarvan, moet de afbouw van bedden niet het uitgangspunt zijn.

Blog: Elkaar écht zien

De laatste tijd betrap ik mezelf erop dat ik niet alleen stilsta bij het sociale netwerk van de mensen waar ik op bezoek kom, maar dat een goed netwerk als sociaal werker ook van groot belang is.
Jeugdhulp

Gaat het om de samenwerking of om het kind?

In de jeugdhulp laat de samenwerking zeer te wensen over, toont recent onderzoek van de Fontys Hogeschool aan. Zorgprofessionals en gemeenten zijn te veel bezig met zichzelf, kennen hun nieuwe rol onvoldoende en wantrouwen elkaar. Hun doelgroep is het kind van de rekening.
Wijkteam

Aanpak huiselijk geweld in azc’s moet beter

1-huiselijk-geweld-Fotolia.jpg
‘De borging van samenwerking tussen organisaties kan en moet op regionaal niveau beter. Je wilt niet morgen over een incident in de krant lezen. Dan ben je te laat.’

Partnerblog: Ambtenaren komen van Pluto, sociaal werkers van Jupiter

stimulansz_Pieter-Jan-de-Jongh-EPI.jpg
Ambtenaren en sociaal professionals lijken elkaar vaak simpelweg niet te begrijpen, waardoor ze regelmatig langs elkaar heen werken. Wat kunnen professionals doen om de verschillen in het sociaal domein te overbruggen? Simpel, ontwikkel een gemeenschappelijke taal.

GGZ en huisartsen wisselen patiëntgegevens uit

De Parnassia Groep geeft huisartsen toegang tot gegevens van patiënten die bij de organisatie in behandeling zijn.

Blog: Zie de mens!

Jacqueline-Schilling-EPI.jpg
En eigenlijk hoef ik nu verder niets te schrijven. Drie woorden, klaar. De titel zegt alles. Maar ja, drie woorden is een beetje weinig om dit schrijfsel een blog te noemen, ben ik bang.
Wijkteam

Marijke Vos: ‘Er is te scherp bezuinigd’

1-jeugdhulp-iStock.jpg
'Nu duidelijk is dat er in 2015 1,2 miljard op de plank is blijven liggen voor ondersteuning en jeugdhulp, kunnen we zeggen dat er te scherp bezuinigd is.'
Wijkteam

Bespreking in het brede wijkteam is lastig voor cliënt’

‘Er is meer durf nodig bij de aanpak van gezinsproblemen', volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.