Home Tags Samenwerking met professionals

samenwerking met professionals

Ervaringsdeskundig

Vooroordelen ervaringsdeskundigen zijn er over en weer’

Het project “Herstel en Participatie” haalt mensen met een psychische kwetsbaarheid weer terug in het dagelijkse leven met hulp van ervaringsdeskundigen. Professionals verwijzen naar de herstelgroepen, maar ook andersom.