Home Tags RVZ

RVZ

Wijkteam

Extra geld voor gemeenten die decentralisatie goed uitvoeren’

Het extra geld voor wijkverpleging moet naar gemeenten die goed samenwerken met alle zorgpartijen.
Het extra budget van 250 miljoen euro voor de wijkverpleging kan ingezet worden als bonus voor gemeenten die goed samenwerken met de eerstelijnszorg. Bij verschillende gemeenten mag het marstempo voor de decentralisatie wel omhoog, vindt de Raad voor de Volksgezondheid in het advies: ‘Gemeentezorg. Randvoorwaarden voor een succesvolle decentralisatie van langdurige zorg’.

Zorg forensische patiënt meer naar reguliere ggz

Zorg forensische patiënt meer naar reguliere ggz
De reguliere ggz moet een grotere rol spelen in de zorg aan forensische patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen. De nadruk moet daarbij liggen op de zorg voor hun aandoening in plaast van het delict. Dat is beter voor de patiënt en voor een veilige samenleving, stelt de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ).
Mantelzorg

Spreek eigen geld en netwerk aan voor zorg’

'Spreek eigen geld en netwerk aan voor zorg'
Mensen moeten meer zelf investeren in zorg om de zorg voor 'niet-redzame ouderen' betaalbaar te houden. Dat adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in een vrijdag gepubliceerd advies aan het ministerie van Volksgezondheid.

RVZ: kwaliteit zorg moet omhoog

RVZ: kwaliteit zorg moet omhoog
De toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg in Nederland moeten beter. De patiënttevredenheid kan veel beter en ook op het gebied van preventie worden te weinig resultaten geboekt. Dat staat in het dinsdag verschenen advies ‘Sturen op gezondheidsdoelen’ van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Het advies is aangeboden aan minister Edith Schippers (Volksgezondheid).
Wmo

RVZ: ‘Meer eigen bijdrage en vrijwilligerswerk om Wmo te behouden’

RVZ: ‘Meer eigen bijdrage en vrijwilligerswerk om Wmo te behouden’
Om de Wmo betaalbaar te houden moeten cliënten een eigen bijdrage gaan betalen, gekoppeld aan het inkomen. Ook moeten burgers zelf met - vrijwillige - hulp gaan bijdragen aan de uitvoering van de Wmo om de financiële beperkingen van gemeenten op te vangen. Dat adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in zijn advies 'Prikkels voor een toekomstbestendige Wmo'.

Overheid moet meer geld uitgeven aan zorg’

'Overheid moet meer geld uitgeven aan zorg'
Ruim veertig procent van de Nederlanders vindt dat de overheid meer geld moet uitgeven aan zorg en onderwijs. Op defensie en ontwikkelingssamenwerking kan bezuinigd worden, vindt ruim twee derde van de Nederlanders. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) woensdag publiceerde.

RVZ: Kosten zorg niet meer te betalen

RVZ: Kosten zorg niet meer te betalen
De kosten van de gezondheidszorg zijn niet meer te betalen. Als er niets wordt gedaan aan de stijgende zorguitgaven, is er geen geld meer voor onderwijs, het integratiebeleid of het oplossen van de files. Dit stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).

RMO en RVZ: omgeving moet gezinnen steunen

RMO en RVZ: omgeving moet gezinnen steunen
Gezinnen hebben steun nodig. De omgeving van gezinnen kan een vanzelfsprekender opvoedingspartner zijn van ouders dan nu het geval is. De overheid kan dit bevorderen, aldus de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).
Wmo

Raad pleit voor afschaffing AWBZ

Raad pleit voor afschaffing AWBZ
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) adviseert het ministerie van VWS om de AWBZ af te schaffen. Het advies is om de zorg uit deze verzekering over te hevelen naar zorgverzekeraars en de gemeenten.

Personeelstekort zal kwaliteit zorg nekken’

'Personeelstekort zal kwaliteit zorg nekken'
De kwaliteit van de zorg komt ernstig onder druk te staan door personeelsgebrek. De overheid moet daarom snel maatregelen nemen om het werk van verzorgende aantrekkelijk te maken. Dat concludeert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in een rapport dat donderdag is gepresenteerd.