Home Tags Rouwverwerking

rouwverwerking

Eenzaamheid

We moeten normaler doen over verlies’

‘We moeten veel normaler doen over verlies’
Iedereen krijgt ermee te maken, maar toch is het moeilijk om over de dood en overlijden te praten. Aldus Paul Boelen, die onderzoek doet naar rouw en het verwerkingsproces bij verlies van een dierbare. 'Sociale steun door de familie en het eigen sociale netwerk is cruciaal om jaren later veel minder last te hebben van het verlies van een dierbare.'