Home Tags Rouwfasen

rouwfasen

Blog: Rouwfasen Kübler-Ross achterhaald

Ton Zijderveld is blogger bij Zorg+Welzijn
De praktijk van het rouwen ziet er bij iedereen weer anders uit, want elk mens is uniek. Daarom zijn alle theorieën slechts hulpmiddelen bij het herkennen van signalen en symptomen en geven richting bij de begeleiding. Een mens is niet in een model te vangen en dus de rouw ook niet.