Home Tags Rekenkamer

Rekenkamer

Wmo

Rekenkamer: Voorbeeldprojecten helpen dakloze beter en sneller

Een aanzienlijke deel van de dak- en thuislozen in de vier grote steden krijgen niet de begeleiding die ze nodig hebben. Gevolg is wachtlijsten, terugval en pappen en nathouden. Dat concluderen de rekenkamers van de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Maar ook: gemeenten zijn goede initiatieven gestart.
Wet- en regelgeving

Oppositie wil onderzoek takenpakket gemeenten

Oppositie wil onderzoek takenpakket gemeenten
Oppositiepartijen willen hoe dan ook een onderzoek laten uitvoeren naar het nieuwe takenpakket van gemeenten en de haalbaarheid ervan. Er zijn zorgen of gemeenten de nieuwe taken, op het gebied van jeugdzorg en langdurige zorg, wel aankunnen. Maar coalitiepartijen VVD en de PvdA weigeren de gevolgen voor gemeenten te laten onderzoeken.
Wet- en regelgeving

Rekenkamer moet decentralisatie onderzoeken’

'Rekenkamer moet decentralisatie onderzoeken'
De Algemene Rekenkamer moet zich buigen over het overhevelen van Rijk naar gemeenten van taken op het gebied van de jeugdzorg, jonggehandicapten, ouderenzorg en chronisch zieken. Dat wil het CDA in de Tweede Kamer.
Jeugdhulp

Centra voor Jeugd en Gezin beter aansturen’

'Centra voor Jeugd en Gezin beter aansturen'
Gemeentes moeten hun Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) duidelijker aansturen. Er is nu nog onvoldoende zicht op de resultaten van deze centra. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer die samen met 32 gemeentelijke rekenkamers het functioneren onderzocht van de centra in 42 gemeenten.
Wet- en regelgeving

Onderzoek nodig naar behandeleffecten jeugddetentie

Onderzoek nodig naar behandeleffecten jeugddetentie
De overheid moet meer onderzoek doen naar de behandeleffecten van jeugddetentie. Onderzoek is nodig, want hoewel de werkwijze van jeugdgevangenissen de afgelopen jaren is verbeterd, is het niet bekend of dit een positief effect heeft op de jonge gevangenen. Bovendien zijn de kosten flink gestegen. Dat constateert de Algemene Rekenkamer in een donderdag gepubliceerd rapport.
Wet- en regelgeving

Jeugdbescherming in de knel door te lage tarieven’

‘Jeugdbescherming in de knel door te lage tarieven’
Volgens de Algemene Rekenkamer is geen verder onderzoek nodig naar de al eerder vastgestelde structureel te lage tarieven in de jeugdzorg. Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland roept de Tweede Kamer op de tarieven in de jeugdzorg op te trekken. Zodat de wachtlijsten en problemen van de meest kwetsbare groep kinderen kunnen worden aangepakt.
Wet- en regelgeving

Begeleiding kwetsbare jonge werklozen hapert

Begeleiding kwetsbare jonge werklozen hapert
De begeleiding van kwetsbare jonge werklozen staat nog steeds in de kinderschoenen. De Algemene Rekenkamer heeft er onderzoek naar gedaan. Het hapert vooral bij de praktische uitwerking van de begeleiding door gemeenten en UWV.
Wet- en regelgeving

Cijfers gesloten jeugdzorg nog black box

Cijfers gesloten jeugdzorg nog black box
Een deel van de kinderen met meervoudige problemen krijgt onnodig of te lang een plaats in de gesloten jeugdzorg. Om hoeveel kinderen het gaat, is niet duidelijk. Als er al cijfers zijn, zijn die niet actueel genoeg en betrouwbaar, zo stelt de Algemene Rekenkamer.
Armoede en Schuldhulpverlening

Rekenkamer: oplossing voor zwerfjongeren onvoldoende

Rekenkamer: oplossing voor zwerfjongeren onvoldoende
De Algemene Rekenkamer ziet in 2009 een lichte groei in voorzieningen voor zwerfjongeren. Van de 43 centrumgemeenten hebben er 28 bijna alle soorten voorzieningen. Er blijven te veel gemeenten waar niet alle soorten voorzieningen beschikbaar zijn, ondanks de toezegging van ministerie en gemeenten dat “alle zwerfjongeren van de straat” moeten.
Armoede en Schuldhulpverlening

Zwerfjongeren in het doolhof van de hulp

De Algemene Rekenkamer schat het aantal zwerfjongeren op 6.000. Adequate hulpverlening wordt belemmerd door onduidelijke verantwoordelijkheid. Maar ‘er is ook minder begrip voor de achterliggende problematiek’.