Home Tags Regels

regels

Wet- en regelgeving

De architectuur van informatie vangt mensen in regels en procedures

Registraties, ICT en gegevensuitwisseling scheppen een eigen logica, met disciplinerende mechanismen als gevolg. Professionals, publieke managers en beleidsambtenaren zitten vast in de kooi van systemen die ook door hen niet te wijzigen zijn. Het boek De Digitale Kooi volgt drie burgers, die daardoor verstrikt raken in een Kafkaësk regelwoud.
Wet- en regelgeving

De ijzeren wet van regels die zichzelf vermenigvuldigen

Het systeem is te complex, mensen verdwalen, rechten worden onbereikbaar. We hebben het er al jaren over, toch lijkt ont-bureaucratisering ver weg. Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, overziet de kloof tussen systeemwereld en leefwereld.
Wet- en regelgeving

Redactioneel: Regels

Piet-Hein Peeters
In het novembernummer zei advocaat Tim Robbe dat professionals in het sociaal domein zich ‘absoluut’ juridisch moeten bijscholen. ‘Niet iedereen hoeft expert te worden, maar juridische kennis hoort bij je professionaliteit.’

Blog: Een beetje ondernemen

Veel welzijnsorganisaties willen meer ondernemen. Top! Wat mij vaak opvalt is dat de wens om te ondernemen heel sterk is, maar dat de daadkracht nog niet voldoende is.
Wijkteam

Sociaal domein is een oneindig laboratorium’

1-vergadering-iStock.jpg
In het sociaal domein wordt door professionals volop geëxperimenteerd. Maar ‘het systeem’ werkt vaak niet mee. Dat kan echt beter, zegt bestuurskundige Jan Kees Helderman.
Wet- en regelgeving

Eerste bijstandsexperimenten gaan van start

1-Geld-AdobeStock.jpg
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vijf gemeenten toestemming gegeven te gaan experimenteren met andere regels in de bijstand.
Wet- en regelgeving

Blog: Regel 1 Be excellent to each other

EPI-Elsbeth-Kamphuis.jpg
We zitten nog in de auto en komen de eerste regel al tegen: eerst melden voordat je het terrein op mag. Zou je al wel even naar het toilet mogen? Zonder vragen toch maar gedaan. Bij het sanitair gebouw stuit ik op de tweede regel.
Wijkteam

Beschouw kwaliteit professional niet als vanzelfsprekend’

1-Daniel-Blake-Cineart.jpeg
De leefwereld zou leidend moeten zijn, niet de systeemwereld. Daarover is iedereen het wel eens. Maar regels en systemen zijn wel degelijk belangrijk voor de kwaliteit van de dienstverlening, ook in het sociaal domein.

Blog: Regelstress

EPI-Maritza-Gerritsen.jpg
Wat blijkt? Juist dóór de extra regels en afspraken die we in de loop van de jaren met elkaar hadden opgesteld, ging het nu mis. Een schokkende, maar verhelderende conclusie.

Column IPW: Ik ben het er niet mee eens!

Wij komen steeds vaker hulpverleners tegen die ‘het er niet mee eens zijn’. Vaak gaat het dan om hoge fraudevorderingen of bijvoorbeeld de kostendelersnorm. Dit zijn regels die op rijksniveau zijn bedacht en die de gemeente moet uitvoeren. Maar het kan ook gaan om lokale regels en procedures waar hulpverleners het niet mee eens zijn: de uitspraak van urgentiecommissie, het gebrek aan beschikbare sociale huurwoningen of de toegang tot Wmo-voorzieningen.