Home Tags Regelgeving

regelgeving

Wet- en regelgeving

Professionals worstelen met wantrouwende houding overheid

Verreweg de meeste burgers willen de regels graag willen naleven als ze bijvoorbeeld in een uitkeringssituatie terechtkomen, maar de overheid benadert hen alsof ze elk moment fraude kunnen plegen. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Marc Hertogh.
Wmo

Zelfstandig wonen van ouderen loopt achter

‘De mogelijkheden in de Wmo worden te weinig benut’, aldus het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen