Home Tags Re-integratie

re-integratie

Participatie

Zachte matchingsfactoren bij re-integratie onderzocht

Bij elkaar passen is een complex fenomeen
Als re-integratieprofessionals voor duurzame plaatsingen willen zorgen, moeten werknemer en werkomgeving bij elkaar passen. Dat ‘bij elkaar passen’ is een complex fenomeen dat bestaat uit harde en zachte factoren. Maar hoe meet je die? Onder de noemer The Right (Wo)Man for the Job?! ontwikkelt Fontys Hogeschool daar een tool voor.
Participatie

Van ‘one-size-fits-all’ naar vertrouwen en maatwerk

Het Groningse experiment Bijstand op maat ligt goed op stoom. Ongeveer negenhonderd mensen hebben sinds 1 november 2017 een vrijer bijstandsregime. Ze hebben geen arbeidsplicht, krijgen intensieve begeleiding of mogen meer van hun inkomsten houden. Waar staan we nu? En belangrijker: waar staan de deelnemers?
Participatie

Experimenteren met de bijstand: hoe doen ze dat in Nijmegen?

Experimenteren met de bijstand: hoe doen ze dat in Nijmegen?
Een aantal gemeenten in Nederland heeft toestemming gekregen om te experimenteren met de Participatiewet. Zo ook Nijmegen. De gemeenteraad gaf toestemming voor een proef met een ‘basisinkomen voor bijstandsgerechtigden’. Hoe gaat het nu met het experiment?
Participatie

Hoe kan de overgang van WW naar bijstand soepeler verlopen?

De overgang van WW naar bijstand vraagt om een andere houding ten opzichte van het zoeken naar werk. De eisen waar de werkloze aan moet voldoen in beide activeringsregimes verschillen behoorlijk. Hoe kan deze overgang soepeler verlopen? En wat kunnen UWV en gemeenten hierin betekenen?
Participatie

Aandacht voor de zachte kant van de match tussen werkgever en werknemer

Voor een duurzame match tussen een werkgever en een werknemer met een beperking zijn ‘zachte factoren’, zoals sfeer en sociale steun, doorslaggevend. Toch ontbreekt het re-integratieprofessionals aan onderbouwde assessmentmethoden op dat gebied. In een nog lopend onderzoek om zo’n assessment-tool te maken, zijn de belangrijkste zachte matchingsfactoren in kaart gebracht.
Participatie

Samenwerken levert meer op dan gescheiden zorg en arbeidsre-integratie

Een derde van de uitkeringsgerechtigden krijgt psychische zorg. Velen willen werken, maar gemeenten of UWV beschouwen hen als onbemiddelbaar. De laatsten gaan, samen met de ggz, werkgeversservicepunten en cliëntenorganisaties de arbeidsparticipatie van psychisch kwetsbaren vergroten, onder andere met Individuele Plaatsing Steun. Hoe overbruggen zij de afstand tussen zorg en arbeid?
Participatie

Wisselcolumn: Volwaardig werk voor mensen met een beperking

Een inclusieve arbeidsmarkt waarin óók mensen met een beperking volwaardig kansen krijgen om mee te doen. Wat dat betekent, staat opnieuw ter discussie, nu het kabinet met een voorstel voor loondispensatie is gekomen.
Participatie

Nieuwe proef van bijstand naar werk

De gemeente Amsterdam gaat een ‘eigen proef’ doen om mensen met bijstandsuitkering naar werk te begeleiden via drie verschillende routes. Opmerkelijk is dat de gemeente mensen vrij laat bepalen of ze willen voldoen aan de sollicitatieplicht. Amsterdam omzeilt daarmee de officiële experimenten met de bijstand.
Armoede en Schuldhulpverlening

Ondanks groeiende arbeidsmarkt toch meer mensen in bijstand

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering neemt nog steeds toe. Tussen september 2016 en september 2017 is het aantal personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering met 6.000 gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. ‘Maar’, stelt de onderzoeker, ‘het tempo van de jaar-op-jaargroei neemt al vier kwartalen achtereen af’.
Participatie

Vernieuwende arbeidsprojecten voor mensen met beperking

Organisaties en bedrijven die een vernieuwend project hebben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, kunnen zich melden bij Cedris. De landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie komt met de Waarderingsprijs.