Home Tags Rapport

rapport

Jeugdhulp

Meer kennis nodig over zorg aan 18-plus jongeren

Een goed realiseerbaar toekomstplan en een professioneel of vrijwillig maatje. Dat zijn twee belangrijke instrumenten om jongeren in de jeugdhulp, die 18 jaar worden, verder te helpen. Dat blijkt uit het rapport van het NJi over de zorg aan jongvolwassenen. Iedere jongere die in zorg is moet vóór zijn 18de een toekomstplan hebben.
Wet- en regelgeving

Ombudsman: ‘Van loket naar loket door gebrek aan deskundige hulp’

‘Bas paste niet in het malletje van de wet- en regelgeving en werd doorgeschoven van het ene naar het andere loket.’ In het rapport “Zorgen voor burgers” haalt de Nationale Ombudsman uit naar de mankementen van het nieuwe zorgstelsel, dat burgers uitsluit. De ombudsman roept op tot praktische oplossingen door integraal en “warm” te werken en met een overbruggingsbudget.
Wet- en regelgeving

Nieuwe regels voor informatie over dwangopname nodig

Het Openbaar Ministerie (OM) is niet zorgvuldig bij de verstrekking van persoonlijke informatie over mensen die mogelijk onder dwang moeten worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat is de conclusie van de procureurs-generaal.
Wmo

Raad Volksgezondheid: cliënt en professional bepalen zorg

De beste en efficiëntste manier om zorg en ondersteuning in te kopen, is cliënt en professional gezamenlijk de zorg te laten bepalen. De zorgverzekeraars volgen dan die keuze en financieren de zorg.

Kennis over zorg hapert door decentralisatie

De decentralisatie van taken naar de gemeenten heeft geleid tot versnippering van kennis over gezondheid en zorg. ‘De kwaliteit van de zorg en de afstemming op de behoeften van de burger komen in het gedrang’, aldus Melanie Peters van het Rathenau Instituut. Het instituut heeft onderzoek gedaan naar de uitwisseling van kennis op het gebied van de gezondheidszorg.