Home Tags Raad voor de Kinderbescherming

Raad voor de Kinderbescherming

Jeugdhulp

Wachtlijst kinderbescherming noopt tot samenwerking jeugdhulp

De overgang van de jeugdhulp naar gemeenten had het werk van de kinderbescherming moeten verlichten. Het tegendeel is gebeurd: wachtlijsten zijn gegroeid, te weinig raadsonderzoekers en een reorganisatie van teams naar de regio. Het effect is nog niet merkbaar: De inspectie gaat nu intensief controleren op veiligheidsrisico’s voor kinderen.
Jeugdhulp

Raad Kinderbescherming moet beter informeren en onderbouwen

Nederlandse kindcheck is meest succesvolle instrument wereldwijd
Bijna de helft van de klachten van cliënten bij de Raad voor de Kinderbescherming gaan over de inhoud van het raadsonderzoek en over de onderbouwing van de maatregelen die de Raad neemt. Dat blijkt uit de “Klachtenanalyse van de Raad voor de Kinderbescherming” over 2017.