Home Tags Raad van bestuur

raad van bestuur

Wmo

Online toepassing in zorg loopt 10 jaar achter’

Studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) ontwikkelden de rollator met navigator voor ouderen met geheugenverlies of oriëntatieproblemen.
De sector zorg en welzijn loopt tien jaar achter als het gaat om het gebruik van online applicaties. Terwijl juist met deze online toepassingen het tekort aan arbeidskracht en geld kan worden opgelost, stelt Patrick Anthonissen, medeoprichter van Zorgvoorelkaar.com.

Zorgmedewerkers bezetten verpleeghuis

Zorgmedewerkers bezetten verpleeghuis
Ruim 100 medewerkers van de Amsterdamse zorginstelling Amsta hebben zaterdag hun verpleeghuis het Sarphatihuis bezet. Nadat directeur Ben de Valk van Amsta aan het begin van de avond was afgereisd naar het verpleeghuis, braken de medewerkers de bezetting op. De actievoerders wilden een gesprek met de directie over de besteding van het extra geld voor extra handen aan bed en dat kregen ze uiteindelijk.
Wmo

Sociaal plan Zuidwester vastgelopen

Sociaal plan Zuidwester vastgelopen
Het overleg over een sociaal plan bij de aanbieder van gehandicaptenzorg Zuidwester in Zeeland is vastgelopen. Breekpunt is volgens de vakbonden de salarisgarantie die de raad van bestuur niet wil honoreren.

Inholland

Inholland
Afgelopen maandag 16 mei was ik aanwezig bij een bijeenkomst voor studenten en ouders uit de Haagse regio, georganiseerd door de Raad van Bestuur van Hogeschool Inholland. U weet wellicht dat Inholland in zwaar weer verkeert (studenten hebben gefraudeerd met tentamens). Ik was uitgenodigd, omdat ik zitting heb in de Raad van Advies van deze Hogeschool voor de regio Haaglanden. Juist vanuit die rol volgde ik de afgelopen weken het nieuws rond Inholland nauwlettend.

Personeel Cordaan biedt petitie over zorg aan

Personeel Cordaan biedt petitie over zorg aan
Personeel van Cordaan heeft dinsdagmiddag een petitie met ruim zeshonderd handtekeningen aangeboden aan de raad van bestuur van de Amsterdamse zorginstelling. De werknemers klagen in het stuk over bezettingsproblemen en de hoge werkdruk, waardoor de kwaliteit van de zorg in hun ogen onder de maat is. Dat heeft een woordvoerster van de vakbond Abvakabo FNV dinsdag gezegd.

Spijbelen: ‘Verwacht niet te veel van het straffen van ouders’

Spijbelen: 'Verwacht niet te veel van het straffen van ouders'
Staatssecretaris Van Bijsterveldt vindt dat de ouders van spijbelende jongeren van 16 en 17 jaar hun kinderbijslag mogen verliezen. Kees Bakker, voorzitter van de raad van bestuur van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), vindt de maatregel eenzijdig. 'Verwacht er niet te veel van.'
Wmo

Een ander Cordaan”: invloed en geld terug naar werkvloer

“Een ander Cordaan”: invloed en geld terug naar werkvloer
De leden van de raad van bestuur van Cordaan moet hun bonussen inleveren. Het geld moet terecht komen bij mensen die zorg nodig hebben. Meer invloed voor mensen op de werkvloer. Dat zijn de eisen in het Manifest: “Een ander Cordaan”. Zorgmedewerkers durven zich nog steeds niet te laten zien tijdens de presentatie van het manifest.

Espria gaat verder zonder Philadelphia

Espria gaat verder zonder Philadelphia
Medio 2009 wordt Philadelphia ontvlochten uit Espria en gaat daarmee zelfstandig verder. Dit voorgenomen besluit wordt door de raad van bestuur voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. Evean Groep en Woonzorg Nederland zullen gezamenlijk in Espria verdergaan.

Lector Hans van Ewijk:‘Ideeën uit professionals en bewoners halen’

Lector Hans van Ewijk:‘Ideeën uit professionals en bewoners halen’
Dr. Hans van Ewijk, lector sociaal beleid, innovatie en beroepsontwikkeling aan de Hogeschool van Utrecht, was eerder directeur en lid van de Raad van Bestuur van het inmiddels opgeheven Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn NIZW. Geen wonder dat hij uitweidt over de positie van landelijke kenniscentra ten opzichte van de meer regionaal ingebedde lectoraten.
Wmo

Schaalvergroting Meavita Nederland teruggedraaid

Schaalvergroting Meavita Nederland teruggedraaid
Meavita Nederland splitst het concern in drie afzonderlijke zorgondernemingen. Dit is volgens de raad van bestuur van het thuiszorgconcern de enige manier om de zorg te continueren aan de 100.000 klanten en de werkgelegenheid van 20.000 medewerkers veilig te stellen.