Home Tags Psychische aandoening

psychische aandoening

Psychische aandoeningen gaan gepaard met ADHD-symptomen

Volwassenen die symptomen van ADHD hebben, zouden gescreend moeten worden op ADHD in hun jeugd. Dat kan tot een diagnose ADHD en zo tot een andere behandeling leiden om het dagelijks functioneren van cliënten te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek naar de psychische gezondheid in Nederland.
Verwarde personen

Toename verwarde personen vooral door registratie’

verwarde personen
Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is niet de decentralisatie de belangrijkste oorzaak van de toename van het aantal verwarde personen. De minister denkt dat stijging van het aantal meldingen vooral de maken heeft met de manier van registreren.
Wijkteam

Hype leidt tot gezamenlijke aanpak verwarde personen

ggz-verwarde-personen
Verwarde personen is een containerbegrip geworden. Onderzoeker Bauke Koekkoek zegt: ‘Noem de mensen gewoon bij hun beperking’. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost.

Helft van cliënten met beperking krijgt niet de zorg die nodig is

1-psychische-beperking
Mensen met een psychische aandoening of een verstandelijke beperking geven aan dat ze onvoldoende zorg krijgen. Bijna de helft van hen zegt regelmatig zorg te mijden omdat het te duur is.
Wijkteam

Term ‘verwarde personen’ zorgt voor uitsluiting

GGZ
Er is geen onderbouwde relatie tussen de toename van het aantal verwarde personen en de ambulantisering van de GGz.
Wijkteam

Diagnose autisme duurt bij volwassenen 8 jaar

autisme diagnostiek
Volwassenen met autisme krijgen vaak eerst een verkeerde diagnose.

Herken lichamelijke klachten bij psychiatrisch patiënten

Mensen die een psychische aandoening hebben en daarnaast ook lichamelijk ziek worden
Mensen die een psychische aandoening hebben en daarnaast ook lichamelijk ziek worden, hebben een hoger risico op vroegtijdig overlijden.
Wijkteam

Den Haag weet nu wel raad met verwarde mensen

Den Haag weet nu wel raad met verwarde mensen
In de Opvang Verwarde Personen (OVP) op het hoofdbureau van de politie in Den Haag worden verwarde mensen opgevangen waar de politie zich tot voor kort geen raad mee wist. Verwarde mensen zijn er steeds meer, maar belanden vaak een reguliere cel en daarna weer op straat. Via de OVP stromen deze mensen nu naar passende zorg.

Eigen bijdrage van 1500 euro is discriminerend’

‘Eigen bijdrage van 1500 euro is discriminerend’
GGZ Nederland heeft ‘ernstig bezwaar’ gemaakt tegen de eigen bijdrageregeling in de Jeugdwet. Vanaf 1 januari moeten kinderen die als gevolg van een psychische aandoening niet langer thuis kunnen blijven en in een instelling verblijven, een eigen bijdrage betalen. Die kan volgens GGZ Nederland oplopen tot 1500 euro per jaar.
Wijkteam

De verwarde mens is terug op straat

De verwarde mens is terug op straat
Psychiatrische patiënten zijn steeds meer zichtbaar in de wijk, omdat ze vaker thuis behandeling of begeleiding krijgen. Maar zijn hun buurtgenoten wel toe aan buren die zich soms anders gedragen?