Home Tags Project

project

Vrijwilligers

Stemmen op de Appeltjes van Oranje

Het Oranje Fonds reikt elk jaar het Appeltje van Oranje uit aan het sociale project dat het grote verschil maakt voor mensen in de samenleving. Het thema dit jaar is: ‘De kracht van samen, vrijwilligers doen mee(r)’. De digitale stembus is geopend.
Zelfredzaamheid

28 miljoen extra voor langer thuis wonen

De overheid heeft 27,8 miljoen euro aan gemeenten verdeeld voor projecten om kwetsbare mensen langer thuis te laten wonen.
Wmo

Betere kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen

wijkverpleegkundige
Als een olievlek heeft SamenOud zich uitgebreid in Noord-Nederland. Met als doel: betere gezondheid en betere zorg voor kwetsbare ouderen, maar ook voor preventieve zorg voor de “robuuste groep ouderen”.
Wijkteam

Vroegsignaleren van schulden is lastig, maar mogelijk

schuldhulpverlening
Het vroegsignaleren van schulden is belangrijk om huishoudens uit de problematische schulden te houden. Het project ‘Landelijke uitrol vroegsignalering schulden’ ondersteunt gemeenten bij een effectieve aanpak. Eén van de eerste problemen bij vroegsignalering zijn de privacyvoorschriften.
Wijkteam

Wel Thuis is goed voor gezin en hulpverlener

jeugd-problemen
Vrijwilligers die gezinnen met complexe problemen ondersteunen in het project Wel Thuis zorgen ook voor meer effectieve inzet van professionals. Dat blijkt uit een onderzoek van Humanitas.
Wijkteam

Wijkteams Den Haag gaan zichzelf verbeteren

wijkteam
Laat professionals in de wijkteams zelf de knelpunten uitspreken en de oplossingen voor de problemen onderzoeken. Het idee achter het wijkteamproject in Den Haag.
Wmo

Jongeren met beperking aan de slag in de speeltuin

Samenwerking tussen speeltuinen en instellingen voor dagbesteding van jongeren met een beperking moet zo’n 875 jongeren aan een klus helpen.
Wijkteam

8 miljoen tegen armoede en schulden

Klijnsma stelt twee maal 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede bestrijden.
Wijkteam

Effectiever schulden en armoede voorkomen

De MOgroep wil in een project armoede en schulden effectiever te lijf gaan.
Wmo

Jongeren brengen verandering in achterstandswijk

European Youth Week
Het Nederlandse jongerenproject “Wij(k) in Verandering” is verkozen tot meest inspirerende project tijdens de European Youth Week in Brussel.