Home Tags Professionalisering

professionalisering

Wijkteam

Sociaal Werk Versterkt de professional en de cliënt

Werken aan vakmanschap in het sociaal werk. Dat is het motto van Sociaal Werk Versterkt, het opleidings- en kwaliteitsprogramma voor professionals in het sociaal domein. Dagmar Jansen: 'De kwaliteit van de professionals bepaalt de kwaliteit van dienstverlening die ze bieden.’
Wijkteam

Nieuw platform voor professionals helpt versnippering van kennis voorkomen

Nieuw platform voor professionals helpt versnippering van kennis voorkomen
Er zijn talloze websites, platformen en kennisbanken gebouwd met daarop veel en goede informatie over vraagstukken in het sociaal domein. 'Ondanks dat blijkt dat het voor professionals vaak lastig is om snel antwoord te vinden op vragen.' Een nieuw platform biedt hulp.

Drie Vragen Aan…

Deanne Radema, als extern adviseur verbonden aan Movisie.

Nieuwe eisen aan vak sociaal werk

Voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, is het belang van sterk sociaal werk groot. De nieuwe beroepscode en het competentieprofiel moeten hieraan gaan bijdragen.
Wet- en regelgeving

Burger verstoken van recht op onafhankelijke cliëntondersteuner

De onafhankelijke cliëntondersteuner: een onbekend recht voor burgers. Gemeenten hebben dit niet altijd goed geregeld. De beroepsvereniging BCMB zet zich in voor een sterke positie van de cliëntondersteuner en professionalisering van het vak. Caroline van der Hek en Auke Blom vertellen.
Wijkteam

Congres: ‘Professionele besluitvorming in jouw wijkteam’

Mariël van Pelt, senior adviseur professionalisering sociaal werk bij Movisie, geeft op de Dag van de Sociaal Werker een workshop over professionele besluitvorming. ‘De professional moet steeds tal van factoren afwegen bij het bepalen van wat hij nu wel of niet moet doen.’

Drie vragen aan…

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vorig jaar fors meer meldingen over discriminatie ontvangen. Het waren er 3143, bijna duizend meer dan in 2015.

Drie vragen aan…

‘De bestaande kwaliteitskeurmerken zoals ISO en HKZ zijn branche-overstijgend. Die keurmerken richten zich met name op processen, protocollen en daarmee op de organisatie.

Blog: Ode aan de liefde

Movisie-Petra-van-Leeuwen.jpg
Liefde is een onmisbaar ingrediënt van het werk van sociaal werkers, maar mag je ‘liefde’ tegenwoordig nog wel gebruiken in ons domein?

Gert Schout: ‘We zijn in de deskundologie verdwaald geraakt’

Het gaat er niet om dat gemeenten het nu voor het zeggen hebben, in plaats van het rijk. Het gaat er om dat professionals anders gaan werken. Professionals zijn geen helden, vindt Gert Schout. ‘We hebben geen experts nodig, maar mensen met zelfrelativering en humor.’