Home Tags Professional

professional

Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar van start

logo-2017-groter.jpg
Zorg+Welzijn en arbeidsmarktorganisatie FCB gaan vanaf vandaag weer op zoek naar de Sociaal Werker van het Jaar.

Professional kan problemen met jeugdzorg melden

Professional kan problemen met jeugdzorg melden
Kun je niet de juiste zorg voor een kind of gezin vinden of krijgen? Meld het dan.
Wijkteam

Voor het wijkteam bestaat geen modelletje’

‘Voor het wijkteam bestaat geen modelletje’
De verschillen tussen gemeenten zijn juist goed, als het gaat om sociale wijkteams. Dat zegt Marjet van Houten van Movisie. Zij heeft samen met Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, onderzoek gedaan naar sociale wijkteams en de rol van werk en inkomen hierin. Het overgrote deel van de gemeenten werkt met sociale wijkteams.
Wijkteam

In wijkteam kijkt professional door andere bril

In wijkteam kijkt professional door andere bril
Professionals in het wijkteam moeten ineens breed kijken. ‘Dat kunnen ze niet, in ieder geval niet gelijk’, stelt veranderkundige Shirine Moerkerken. Hoe kun je hiermee omgaan?

Amsterdam is klaar voor transitie jeugdzorg

Amsterdam is klaar voor transitie jeugdzorg
In Amsterdam staan 27 ouder- en kindteams klaar voor de transitie. Maar toch: ‘Het wordt spannend’, zegt de Amsterdamse programmamanager Rutger Hageraats. Professionals komen uit alle sectoren en instellingen. ‘Iedereen is mee over gegaan. Dan merk je dat alle instellingen op een andere manier naar jeugdzorg kijken.’
Wmo

Sociale wijkteams vervallen in oude werkwijze

Sociale wijkteams vervallen in oude werkwijze
Professionals in sociale wijkteams vervallen in de oude werkwijze van “zorgen voor” in plaats van versterking van de eigen kracht van burgers. Dat blijkt uit het onderzoek van de Universiteit Twente naar de vormgeving van het sociale wijkteam. Van duidelijke organisatie en taken is geen sprake: ‘Sociale wijkteams zij er in alle soorten en maten.’
Zelfredzaamheid

Professional moet volgen in plaats van leiden

Professional moet volgen in plaats van leiden
Werken vanuit de zelfregie van cliënten is nog geen gesneden koek voor de zorg- en welzijnprofessional. Dat is de ervaring van Anne-Marie van Bergen van Movisie in het project: “Train de trainer”. De hulpverlener denkt nog vaak: ‘Ik neem de hulp over, dat gaat sneller.’
Eenzaamheid

Professional is de sleutel tegen eenzaamheid

Professional is de sleutel tegen eenzaamheid
Eén op de vier mensen met een verstandelijke beperking geeft aan zich vaak of altijd eenzaam te voelen. Van de ggz-cliënten voelt drie van de vier mensen zich erg eenzaam. Dat blijkt uit onderzoek voor een quick scan voor het Nationaal Eenzaamheid Congres. De week van de eenzaamheid is begonnen.
Participatie

Wanneer werkt vrijwilligerswerk?

Wanneer een vrijwilliger verantwoordelijk wordt gemaakt voor het beheren van een speeltuin
De verschuiving van professionele naar vrijwillige inzet zorgt niet alleen voor veranderingen in taken en verantwoordelijkheden, maar ook voor spanningen en (sluimerende) conflicten. Wanneer werkt vrijwilligerswerk?
Wmo

Proteion houdt professional uit buurtbemiddeling

Proteion houdt professional uit buurtbemiddeling
Proteion Welzijn heeft de aanbesteding voor buurtbemiddeling in Midden-Limburg gewonnen. De gemeenten Roermond, Weert, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en Roerdalen kiezen voor voortzetting van de samenwerking. Proteion zet informele zorg en dienstverlening in, zonder tussenkomst van professionals.