Home Tags Prinsjesdag

Prinsjesdag

Wijkteam

Vroegtijdige ondersteuning aan inwoners komt in de knel’

‘Wij vragen het kabinet om echte ambitie en lef te tonen en te investeren in het sociaal domein.’
‘Wij vragen het kabinet om echte ambitie en lef te tonen en te investeren in het sociaal domein.’ Dat zegt G40-voorzitter Ferd Crone. Hij is van mening dat in de door het kabinet gepresenteerde Miljoenennota te weinig geld is uitgetrokken voor het sociaal domein.
Armoede en Schuldhulpverlening

Koopkracht niet zo mooi voor mensen met beperking

De mooie cijfers over de koopkracht in 2018 verhullen de enorme stijging van de zorgkosten voor mensen met een beperking of chronische ziekte in de afgelopen jaren.
Armoede en Schuldhulpverlening

Prinsjesdag: Meer geld voor zorg en kwetsbare burgers

Op Prinsjesdag heeft het “oude kabinet” een hart onder de riem gestoken bij kwetsbare groepen: de koopkracht wordt verbeterd. Het Kabinet trekt hiervoor 425 miljoen euro uit.
Wijkteam

Voorkomen van armoede is maatschappelijke winst’

‘Samenleven moet je wel organiseren’, zegt Marijke Vos van Sociaal Werk Nederland in reactie op Prinsjesdag.
Armoede en Schuldhulpverlening

Extra geld tegen armoede gaat vooral naar gemeenten

Armoede-Fotolia.jpg
In 2017 trekt het kabinet € 100 miljoen extra uit voor maatregelen tegen armoede, zoals kleding en zwemles voor arme kinderen.
Wijkteam

180 miljoen extra voor wijkverpleging

1-wijkteam-thuiszorg-fotolia.jpg
‘Het is goed dat bezuinigingen teruggedraaid worden, maar we missen de urgentie voor een ander groot probleem: het tekort aan personeel in de zorg.’
Wijkteam

De zorg op Prinsjesdag: ‘Wat heb je nodig?’

Het kabinet wil de focus verder richten op de eigen regie van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.
Wmo

Chronisch zieken niet geholpen met cadeau Prinsjesdag’

Het extra geld van het kabinet maakt de stijgende zorgkosten voor mensen met een beperking niet goed, zegt Illya Soffer van Ieder(in).
Wet- en regelgeving

Hoofdpunten begroting ministerie VWS en SZW

hoofdlijnen begroting VWS en SZ
Het kabinet trekt komend jaar 140 miljoen euro extra uit voor de zorg in de verpleeghuizen.
Wijkteam

Extra geld om armoede te bestrijden

Prinsjesdag 2015
Voor enkele kwetsbare groepen heeft het kabinet extra geld uitgetrokken. Dit zijn de beleidspunten voor 2016.