Home Tags Presentietheorie

presentietheorie

Wijkteam

Andries Baart: ‘Een verstandige professional is meer dan gehoorzaam’

Andries Baart: ‘Sociaal werker moet beschikken over onmachtscompetentie’
Na 25 jaar neemt Andries Baart afscheid van de Stichting Presentie. Baart: 'Presentie kijkt anders naar mensen en hun problemen, richt het werk anders in, legt de accenten anders in professionaliteit, leiding geven en kwaliteit bewaken en dat blijkt meer dan welkom.’

Relationeel werken: De ander tevoorschijn laten kruipen

De stichting Presentie en Zorg+Welzijn onderzoeken in de komende maanden in dit blad hoe degene die hulp verleent werkelijk goed kan aansluiten bij degene die hulp nodig heeft. Andries Baart, grondlegger van de presentie- theorie, slaat de piketpalen. ‘Als je relationeel leert kijken, valt op hoe individualistisch wij denken.’