Home Tags Praktische wijsheid

praktische wijsheid

Wijkteam

Andries Baart: ‘Een verstandige professional is meer dan gehoorzaam’

Andries Baart: ‘Sociaal werker moet beschikken over onmachtscompetentie’
Na 25 jaar neemt Andries Baart afscheid van de Stichting Presentie. Baart: 'Presentie kijkt anders naar mensen en hun problemen, richt het werk anders in, legt de accenten anders in professionaliteit, leiding geven en kwaliteit bewaken en dat blijkt meer dan welkom.’

Meer deugdelijk werk

In de vorige vijf edities van Zorg+Welzijn werd verkend wat een goede professional kenmerkt. Praktische wijsheid, zo vertelde hoogleraar Andries Baart. Vier casussen lieten achtereenvolgens zien wat dat is. Het laatste woord is aan Baart zelf.

We hadden geen idee wat nou het beste voor hem zou zijn’

Piet is een veertiger met een forse hersenbeschadiging door een ongeval. Zijn werkzame leven is afgelopen, hij is zijn huis kwijtgeraakt en klopt aan bij het Catherijnehuis in Utrecht. Anja Haquebord, vertelt over de zoektocht naar wat zij en haar team voor Piet kunnen betekenen.

Als je volgt en voedt, gebeurt er veel meer moois’

Het fort is het hart van speeltuin De Duizendpoot in de Utrechtse achterstandswijk Pijlsweerd. De schrik is groot als het toestel onveilig blijkt en vervanging te duur. Kinderen komen in actie, buurtpastor Monique de Bree hielp.
Wijkteam

Redactioneel: Praktisch

Piet-Hein Peeters
Botsende artikelen in het nummer dat je ter hand hebt genomen. Anke Welten schrijft verderop over de vooroordelen van professionals in het sociaal domein.

De regels belemmeren je te zien wat je eigenlijk moet doen’

Wat kenmerkt de goede professional? ‘Praktische wijsheid’, zegt Andries Baart. ‘Het gaat om de kwaliteit van de vliegensvlugge afwegingen.’ Start van een serie.