Home Tags Positieve gezondheid

positieve gezondheid

Ik zou je het liefste in een doosje willen doen

Culturele interventies dragen bij aan de positieve gezondheid van ouderen, zo blijkt uit een studie van Movisie. En werken beter als de uitvoerder van de interventie een professioneel kunstenaar is.
Zelfredzaamheid

Culturele interventies dragen bij aan positieve gezondheid

Kunst en cultuur kan bijdragen aan gezond en gelukkig oud worden. Dat de belangstelling hiervoor de laatste jaren groeit, komt niet uit de lucht vallen. Er is komt steeds meer bewijs voor. Onderzoek laat onder andere positieve effecten zien op het cognitieve vermogen, probleemoplossend vermogen, stressreductie en de fysieke gezondheid van ouderen.

Een wereld te winnen voor kunst en positieve gezondheid

Saskia van Grinsven: 'De bijdrage van kunst in de zorg en in de ondersteuning past in de zes dimensies van positieve gezondheid van Machteld Huber, zoals de kwaliteit van leven, meedoen in de samenlevingen zingeving in het leven.’

Psychisch sterker, daardoor fysiek gezonder

Het concept positieve gezondheid vindt veel weerklank in zorg en welzijn. Je kunt ziek zijn of een beperking hebben, maar hoe houd je de draad van het leven zo goed mogelijk vast? Koren op de molen voor professionals in het sociaal domein. ‘De verbinding met de zorg maakt ons sterker.’

Redactioneel: Sociaal werkt

Piet-Hein Peeters
Nu artsen schoorvoetend erkennen dat sociaal werkt, is dat winst voor het beleidsmatig en financieel vaak achtergestelde sociaal domein.