Home Tags Politie

politie

Verwarde personen

Preventieve wijkhulp kan incidenten met verwarde personen verminderen

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag stijgt nog steeds. Dat blijkt uit cijfers van de politie. ‘Dit soort meldingen gaan vaak niet over gedrag dat overlast gevend, crimineel of gevaarlijk is’, zegt de politie. Samen met GGZ Nederland pleit de politie voor preventieve wijkhulp om erger te voorkomen.
Zelfredzaamheid

De wijkagent burgerparticipatie

De politie is in theorie een belangrijke partner in het sociaal domein. In Den Bosch is het met een ‘wijkagent burgerparticipatie’ een bloeiende praktijk. ‘Elke collega kan bij mij een idee aandragen.’

Blog: Politie en verwarde personen

EPI-Patty-van-Amsterdam.jpg
Per 1 januari verleent de politie geen hulp meer aan verwarde personen. Dit moet de GGZ doen.
Dementie

Politie brengt verwarde mens vaker naar ggz

verwarde mens op straat
Verwarde mensen worden na een incident minder vaak in een politiecel opgesloten.
Wijkteam

Wijk-GGD’er helpt agent bij verwarde mensen

verwarde mensen op straat
In Amsterdam gaan de GGD en de politie samen de straat op om verwarde personen te helpen.
Jeugdhulp

Hoe ga je veilig op huisbezoek?

Hoe ga je veilig op huisbezoek?
De toenemende ambulante hulpverlening heeft als gevolg dat professionals steeds vaker achter de voordeur komen. Dat brengt ook risico’s met zich mee: lastige situaties kunnen escaleren en dan sta je daar als jeugd- of gezinshulp. Misschien wel in je eentje. Hoe zorg je voor je veiligheid?
Jeugdhulp

Jongerenwerk na Deurne

Jongerenwerk na Deurne
Toen bleek dat een van de doodgeschoten overvallers van de juwelierszaak in Deurne uit Eindhoven kwam, dachten jongerenwerkers Bryan Raphaëla en Mustafa Zanzan wel even ‘Oh, shit’. De overval en de media-aandacht zetten hun zintuigen op scherp.
Wijkteam

Overlast verwarde mensen neemt toe

Buurtbewoners en pers worden op afstand gehouden door politieagenten. Een verwarde man heeft zich verschanst in een woning en houdt een jongetje van 3 maanden in gijzeling. De baby is van hem en zijn vriendin.
De bezuinigingen in de zorg leiden tot een toename van overlast van verwarde en overspannen mensen. Het afgelopen jaar moest de politie 52.000 keer 'de vrede bewaren', met als meest recent incident de verwarde vader in het Limburgse plaatsje Herten die zijn negen weken oude zoontje gijzelde.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Huiselijk geweld: de recente cijfers

Huiselijk geweld: de recente cijfers
In 2012 zijn 95.000 gevallen van huiselijk geweld bij de politie gemeld. Dat blijkt uit de rapportage 'Kijk...dan zie je het!' van de politie. In 44,8 procent van de gevallen is het geweld gericht op de partner en in een kwart van alle incidenten is er alcohol in het spel. Lees hier nog meer belangrijke cijfers uit de rapportage.

Bedreigers koningshuis in beeld bij zorg en politie’

‘Bedreigers koningshuis in beeld bij zorg en politie’
Ongeveer vijftien verwarde mensen in Nederland bedreigen met grote regelmaat leden van het koningshuis, de ministerraad en Eerste en Tweede kamer. Deze groep is in beeld gekomen van de politie in de Pilot Dreigingsmanagement. Wie zijn die vijftien, hoe worden zij in de gaten gehouden en hoe worden ze geholpen?