Home Tags Pesten

pesten

Jeugdhulp

#HERMAN: Pesten

Onlangs mocht ik in een tv-item figureren rond mijn vriend Henk Pieterse. Beer van een kerel nu, maar ooit een opgeschoten, broodmager joch dat gepest werd door andere kinderen. Zo erg dat hij zich nauwelijks op straat en school durfde te vertonen. Hij leed er echt onder. Maar het kwam goed, hij groeide uit tot succesvol professioneel basketballspeler.
Wijkteam

Pesten is meer uitzondering dan regel in het buurthuis

Een op tien kinderen wordt op school gepest. Dan zou je denken dat ook het buurthuis in de wijk een “pestplek” zou kunnen zijn. Niets is minder waar: ‘Pesten is meer een uitzondering’, zegt kinderwerker Shailesh Ramnath uit Den Haag. ‘Het stopt vrij snel omdat ik ze direct aanspreek’.

Effecten pesten na 40 jaar nog meetbaar

sad-boy-1564119-639x745.jpg
Mensen die in hun kindertijd zijn gepest, hebben als vijftiger relatief vaak lichamelijke en psychische klachten.

Pesten op het werk, wat doe jij?

Pesten op het werk
Bij pesten op het werk zijn er drie partijen: het slachtoffer, de pester en de omstanders. Promovendus Roelie Mulder deed onderzoek naar de omstanders. Ze zijn niet geneigd hun collega te helpen.

Wat je moet weten over pesten op de werkvloer

armband tegen pesten
Als je niet wordt meegevraagd om koffie te drinken met je collega’s, is dat dan pesten?

Deze anti-pestmethoden zijn veelbelovend

Deze anti-pestmethoden zijn veelbelovend
Om pesten op school het hoofd te bieden is een integrale aanpak nodig met verschillende acties richting iedereen die erbij betrokken is. De gepeste, de pester(s)/aanstichter(s), de ouders, de leerkrachten en de klasgenoten. Maar hoe kies je als school de juiste aanpak?

Gepest

Gepest
Nadat ik op mijn 12e de grootste pester op mijn basisschool 'in elkaar had geslagen' wilde ik nooit meer iets te maken hebben met mijn klasgenoten van de basisschool. Ik werd er gepest door voornamelijk jongens en door de rest werd ik buitengesloten. Wat heb ik een hekel aan ze gehad!
Jeugdhulp

Hoe pak je pesten aan?

Hoe pak je pesten aan?
Pesten op het schoolplein los je over het algemeen op door structurele inzet van extra surveillance. Maar mijn eerste advies is: laat leerlingen zelf meedenken. Dat zorgt regelmatig voor verrassende uitkomsten

JGZ moet kind naar pesten vragen

JGZ moet kind naar pesten vragen
Professionals in de jeugdgezondheidszorg moeten kinderen boven de vier jaar bij ieder contactmoment naar pesten vragen. De komende maanden wordt een nieuwe richtlijn ‘Pesten’ landelijk ingevoerd. De richtlijn moet helpen om het pestprobleem op te lossen.

Pesten van ouderen moet onder de aandacht’

‘Pesten van ouderen moet onder de aandacht’
Personeel in verzorgings- en verpleeghuizen moet zich veel meer bewust worden van het feit dat ouderen onder elkaar flink kunnen pesten. Volgens het Nationaal Ouderenfonds is het pesten een sluimerend probleem en kan het beter herkend worden met een training voor het personeel en een theatervoorstelling voor ouderen.