Home Tags Perspectief

Perspectief

Jeugdhulp

Blijf perspectief bieden, ook als een jongere wordt uitgekotst’

‘Blijf perspectief bieden, ook als een jongere wordt uitgekotst’
Kun je als jeugdprofessional écht het verschil maken voor een jongere die het moeilijk heeft of die het verkeerde pad dreigt te kiezen? Ja, zegt Bart Lonterman. ‘Maar dan moet je wel perspectief blijven bieden en echt present zijn. In tegenstelling tot alle mensen die deze jongere uitkotsen. Als dat je lukt, heb je een goede kans.’

Klink wil landelijk bureau familievertrouwenspersonen

Klink wil landelijk bureau familievertrouwenspersonen
Minister Klink wil een landelijk bureau voor familievertrouwenspersonen. Van daaruit moeten zij i GGZ-instellingen werkzaam zijn voor familieleden van patiënten. Annelies Faber van Labyrint-In Perspectief vindt dat een goed idee.

Onderzoek naar zeggenschap in de gehandicaptenzorg

Onderzoek naar zeggenschap in de gehandicaptenzorg
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland gaat samen met Stichting Perspectief onderzoeken in welke mate cliënten de gehandicaptensector zeggenschap hebben over hun zorg. De partijen willen er achterkomen wat deze zeggenschap in de weg staat of juist bevordert.

Utrechtse aanpak wordt landelijk: ‘ Iedere AMV heeft recht op een betere begeleiding’

Utrechtse aanpak wordt landelijk: ' Iedere AMV heeft recht op een betere begeleiding'
De Utrechtse Perspectief-aanpak voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) die moet voorkomen dat zij in de illegaliteit verdwijnen, krijgt landelijke navolging. Het project krijgt brede steun uit de Tweede Kamer.

Segregatie in Amsterdam neemt toe

Segregatie in Amsterdam neemt toe
De etnische segregatie in het wonen is in de afgelopen jaren doorgegaan. Verschillende herkomstgroepen wonen in toenemende mate geconcentreerd. Dat blijkt uit het dinsdag verschenen rapport Diversiteit in Perspectief van de hoofdstedelijke dienst onderzoek en statistiek.
Wmo

Vermaatschappelijking volgens Mario Nossin (Stichting Perspectief): De handicap van de samenleving

‘Problemen moeten in de samenleving worden opgelost, en niet in instituten.’ Mario Nossin, directeur van Stichting Perspectief in Utrecht is voorstander van een verregaande vermaatschappelijking. De tijd dat mensen met een zorgbehoefte vooral in instellingen worden opgevangen, lijkt voorbij. Tegelijkertijd is de opvang in de samenleving een hele klus, want Nederland heeft het hoogste percentage mensen ter wereld in instituten.