Home Tags Persoonsgegevens

persoonsgegevens

Wet- en regelgeving

De overheid zet de verhouding met haar burgers op scherp

Overheden experimenteren volop met de grote hoeveelheden persoonsgegevens die ze tot hun beschikking hebben. Profileringssystemen voor allerhande doelen schieten als paddenstoelen uit de grond. De toepassing van het Systeem Risico Indicatie is een lichtend voorbeeld van hoe het niet moet.
Wet- en regelgeving

Vier deskundigen over: De nieuwe avg en het sociaal domein

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei in werking en versterkt de privacy van burgers, dus ook cliënten in het sociaal domein. Hoe zit dat nu met het delen van informatie tussen professionals?
Wet- en regelgeving

Het perspectief van kwetsbare burgers

Regeringscommissaris Scheltema bepleit een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Door deze wijziging kunnen behalve geschillen tussen burger en gemeente, ook geschillen tussen burger en uitvoerende partij in een procedure aan de orde gesteld worden. Dit veronderstelt dat de wetten door gemeenten thans op juiste wijze (kunnen) worden uitgevoerd. Maar is dat wel zo?
Wet- en regelgeving

Jolanda van Boven: ‘Nieuwe privacywet geeft middelen om info te delen’

Juriste Jolanda van Boven heeft één belangrijke boodschap aan professionals: Informatie delen over je cliënt kan zeker, als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld als het delen van informatie noodzakelijk is om de persoonlijke levenssfeer te beschermen.
Wet- en regelgeving

Nieuwe privacywet: wat moet jouw organisatie op orde hebben?

Op 25 mei 2018 is het zover. Vanaf dat moment is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten aan de AVG voldoen. Wat betekent dit voor jouw organisatie?
Wmo

Gemeenten bewaren te veel persoonsgegevens van kwetsbare inwoners

Gemeenten verzamelen bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet meer persoonsgegevens van mensen dan noodzakelijk is voor hun zorgvraag en dat is in strijd met de privacywetgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen ROM-gegevens schaadt privacy niet

Rechtspraak-Fotolia.jpg
De gegevens die ggz-aanbieders aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) geven, zijn geen persoonsgegevens en mogen dus gewoon gebruikt worden door de SBG. Dat bepaalde de rechter tijdens een kort geding.

Meer privacybescherming in de jeugdzorg

Privacy
Vandaag is er een manifest ondertekend om de privacy in het jeugddomein beter te waarborgen.
Wet- en regelgeving

Eén verkeerde e-mail en gegevens liggen op straat’

'Ambtenaren delen gevoelige informatie gewoon met elkaar.' In de jeugdhulp is het een ratjetoe.
Wet- en regelgeving

Tijdelijke regeling declaratie jeugdzorg gaat in

tijdelijke regeling persoonsgegevens Jeugdwet
De tijdelijke regeling voor persoonsgegevens op facturen voor de jeugdzorg is gepubliceerd.