Home Tags Persoonsgebonden budget

persoonsgebonden budget

Wet- en regelgeving

Zorgverlener kan soms meer dan 40 uur werken

Mag een zorgverlener, die wordt betaald uit het persoonsgebonden budget, naast het werk voor de budgethouder ook nog een andere baan hebben en dan in totaal meer dan 40 uur werken? Die vraag kwam via belangenorganisatie Per Saldo bij de Tweede Kamer. Minister De Jonge gaat in gesprek met het zorgkantoor over hoe nevenwerkzaamheden van zorgverleners moeten worden beoordeeld.

Ik ben minder bang om dood te gaan dan om mijn pgb kwijt te raken’

‘Ik ben minder bang om dood te gaan dan om mijn pgb kwijt te raken’
Gemeenten hebben de afgelopen twee jaar een kwart minder persoonsgebonden budgetten (pgb’s) verstrekt aan hun inwoners. Wat betekent dit? Aline Molenaar: ‘Het is te kort door de bocht om te stellen dat mensen daardoor geen zorg krijgen. Maar ze hebben wel minder zeggenschap en zelfstandigheid dan met een pgb.’

Centrale Raad wijst pgb af vanwege mantelzorg

De gemeente mag een pgb-aanvraag voor individuele begeleiding weigeren als de inwonende partner mantelzorg verleent. Dat is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van het sociaal bestuursrecht.
Wet- en regelgeving

Maak cliënt geen budgethouder pgb, dat voorkomt fraude’

Mensen voor wie de zorg is bedoeld, moeten niet langer budgethouder van een persoonsgebonden budget zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het pgb-geld terug te vorderen als er sprake is van fraude.

Zorgvuldigheid gaat boven snelheid bij verbetering pgb-systeem

geld-2-Fotolia.jpg
Nadat demissionair staatssecretaris Martin van Rijn eerder al liet weten dat het nieuwe systeem voor het Persoonsgebonden budget (pgb) later wordt ingevoerd dan gepland, blijkt nu dat ook de gebruiksvriendelijke website vertraging oploopt.

Invoering nieuw pgb-systeem vertraagd

Martin-van-Rijn-2-ANP.jpg
Het was de bedoeling dat er per 2018 een nieuw systeem ingevoerd zou worden voor het persoonsgebonden budget (pgb). Dit gaat echter niet door.
Mantelzorg

Mantelzorger beoordeeld als halve professional’

mantelzorger
‘Wat kunt u als mantelzorger doen?’ Met die vraag krijgen mantelzorgers vaak zorgtaken toebedeeld die ze ‘er wel bij kunnen doen’. Maar dat is niet terecht, zegt Liesbeth Hoogendijk van Mezzo.
Wet- en regelgeving

Delft en Woerden experimenteren met pgb

1-pgb-iStock.jpg
Pilotgemeenten Delft en Woerden experimenteren met een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).
Mantelzorg

Geen overuren voor mantelzorger

1-ouderen-pgb
Een cliënt met pgb schrijft aan staatssecretaris Van Rijn dat hij zijn dochter overuren wil uitbetalen.
Wmo

Tweede Kamer vreest nieuwe problemen rond pgb

Geld-ANP.jpg
Staatssecretaris Martin van Rijn houdt de komende tijd scherp in de gaten of er problemen ontstaan met declaraties van mensen met een pgb.