Home Tags Pensioen

pensioen

Hoge werkdruk en pensioenleeftijd maken sociaal werkers ongerust

1-Werkdruk-iStock.jpg
Bart Blanken, directeur/bestuurder van PGGM&CO: ‘Uit ons onderzoek komt naar voren dat mensen gemotiveerd zijn voor hun werk, maar dat een aantal factoren het werkplezier verminderen. Dit geeft reden tot een brede discussie.’

Oudejaarsdag belangrijk voor pensioen Zorg en Welzijn

Oudejaarsdag belangrijk voor pensioen Zorg en Welzijn
Oudejaarsdag 2013 is een belangrijk moment voor het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dan bepaalt het fonds of ze voldoende hersteld is van de crisis. Is dat niet het geval, dan moeten mogelijk volgend jaar de pensioenen worden verlaagd. Dat stelt Peter Borgdorff, directeur van Pensioenfonds.
Wmo

Wat doet commissie-Kalsbeek voor huishoudelijke hulp?

Wat doet commissie-Kalsbeek voor huishoudelijke hulp?
Het kabinet heeft in het overleg met sociale partners eind 2012 afgesproken een commissie te laten adviseren over een mogelijke verbetering van de positie van huishoudelijke hulpen. Nu heeft de huishoudelijke hulp minder rechten dan andere werknemers.

Wat is indexeren van het pensioen?

Ieder jaar moeten de pensioenen eigenlijk iets verhoogd worden om dezelfde koopkracht te behouden. Een brood kost namelijk over veertig jaar niet evenveel als nu. Die aanpassing wordt indexeren genoemd. Bekijk in dit filmpje van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn hoe het zit met het indexeren.

Wat is de dekkingsgraad van het pensioen?

De dekkingsgraad van een pensioenfonds bepaalt of het fonds genoeg vermogen heeft om alle verplichtingen te kunnen nakomen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 107 procent is er voor iedere euro die aan pensioen betaald moet worden 1,07 euro in kas. Bekijk in dit filmpje van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn hoe het zit met de dekkingsgraad.