Home Tags Passende zorg

passende zorg

Jeugdhulp

Het is lastig om over je eigen professionaliteit heen te kijken

lastig om over je eigen professionaliteit heen te kijken
Hoe kan de basiszorg voor jongeren met psychische klachten zó worden uitgevoerd dat de jongere en het gezin het beste worden geholpen? Tijdens de uitvoering van een proeftuin in Utrecht werd gezocht naar het antwoord.
Zelfredzaamheid

Informatievoorziening aan kwetsbare mensen schiet tekort

Veel mensen met een kwetsbare gezondheid weten niet dat ze zelf de zorg en ondersteuning kunnen kiezen die ze nodig hebben. En voor wie dat wél weet, is vervolgens ook te weinig informatie beschikbaar om een goede vergelijking te maken. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.
Wmo

Zorgkantoor zoekt plek voor mensen met complexe zorg

complexe zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de zorgkantoren opgedragen de ondersteuning van cliënten met complexe zorg te verbeteren. Naar schatting 500 cliënten staan op de wachtlijst voor een plaats in een instelling, maar er zijn geen plaatsen beschikbaar. Deze cliënten blijken ‘verkeerd geregistreerd’ te staan.
Mantelzorg

Veel knelpunten in ouderenzorg

1-langer-thuis-Fotolia.jpg
Uit onderzoek blijkt dat er binnen de volgende vijf gebieden verbeterpunten nodig zijn binnen de ouderenzorg: samenhang en afstemming, passende zorg, woonaanbod, ontlasting informele zorg en hulp(middelen) via de gemeente.
Wet- en regelgeving

Cliënten verdwalen in langdurige zorg

doolhof-Fotolia.jpg
Wie langdurige zorg nodig heeft, loopt regelmatig tegen allerlei problemen aan. Dat blijkt uit onderzoek. Zo hebben mensen moeite de juiste weg en toegang te vinden voor hun zorgvraag en vinden ze niet altijd alle informatie.

Vijf verbeteringen voor zorg in laatste levensfase

Staan hulpverlener en patiënt voldoende stil bij de kwaliteit die het leven voor de patiënt heeft na een voorgenomen behandeling?
De vragen en wensen van patiënten in de laatste levensfase worden nog onvoldoende besproken tussen hulpverlener en patiënt. Dat wordt duidelijk in het rapport: “Niet alles wat kan, hoeft”. Vijf kernpunten voor professionals om passende zorg aan het levenseinde te geven.