Home Tags Overgangsbudget

overgangsbudget

Jeugdhulp

Jongeren gaan na hun 18de niet zelf hun hulp regelen’

Jongeren worden op hun 18de wettelijk als volwassen gezien, ook voor jeugdhulp. Tenzij de professional vraagt de jeugdhulp te verlengen en de gemeente dat goedkeurt. Maar dat gebeurt niet vaak omdat elke gemeente weer eigen regels heeft. Bas Wijnen van het NJi pleit voor ‘contact zoeken met de jongeren’ in plaats van professionele hulp opleggen.
Jeugdhulp

Grens jeugdhulp naar 21 jaar met een overgangsbudget

Jeugdhulp naar 21 jaar met een overgangsbudget
De RVS adviseert om de leeftijdsgrens van achttien jaar voor jeugdhulp met spoed te schrappen. Jeugdhulp moet beter aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en er moet meer ruimte komen om andere voorzieningen dan de jeugdhulp aan te spreken.
Wet- en regelgeving

Ombudsman: ‘Van loket naar loket door gebrek aan deskundige hulp’

‘Bas paste niet in het malletje van de wet- en regelgeving en werd doorgeschoven van het ene naar het andere loket.’ In het rapport “Zorgen voor burgers” haalt de Nationale Ombudsman uit naar de mankementen van het nieuwe zorgstelsel, dat burgers uitsluit. De ombudsman roept op tot praktische oplossingen door integraal en “warm” te werken en met een overbruggingsbudget.