Home Tags Opvoedingsproblemen

opvoedingsproblemen

Jeugdhulp

Blog: Een frisse wind door gezinnen

Jacqueline Schilling is blogger bij Zorg+Welzijn
In problematische opvoedsituaties zijn we als hulpverleners soms snel geneigd om met alle toeters en bellen in het gezin aan de slag te gaan. We hebben zulke mooie methodieken geleerd, dus die willen we gebruiken. Maar misschien gaan we wel eens te snel voorbij aan het kijken naar wat er door ouders (en hun omgeving) gedaan kan worden voor het herstel van het gewone leven.
Dementie

Jong, dement of beperkt: beter af op zorgboerderij

Jongeren, odueren met dementie en mensen met beperking beter af op zorgboerderij
Jongeren met gedrags- en opvoedingsproblemen, mensen met een beperking en ouderen met dementie blijken allemaal baat te hebben bij de zorg die wordt geboden op zorgboerderijen. Dat stelt onderzoeksorganisatie ZonMw.
Jeugdhulp

Een op drie jongeren al eerder in jeugdhulp

jeugdhulp
Van de jongeren die in het eerste half jaar 2017 jeugdhulp heeft gekregen, heeft 29 procent al eerder jeugdhulp gehad. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het totaal aantal jeugdigen in een hulptraject is iets gedaald ten opzichte van vorig jaar.
Jeugdhulp

VNG negeert eigen zorgrecht ouders

VNG negeert eigen zorgrecht ouders
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) rept in de transitieplannen met geen woord over het wettelijk recht op een familiegroepsplan. Dit recht voor families om bij problemen eerst zelf een plan te maken is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Kamerleden Loes Ypma van de PvdA en Joël Voordewind van de ChristenUnie willen een uitleg van staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn.
Jeugdhulp

Jaarlijkse check-up ook goed voor gezinnen zonder problemen’

'Jaarlijkse check-up ook goed voor gezinnen zonder problemen'
Ook als gezinnen geen problemen met de opvoeding hebben, moet je ze begeleiden. Dat vindt de Amerikaanse onderzoeker Thomas Dishion. Begeleiding voorkomt dat kinderen later asociaal gedrag vertonen.
Jeugdhulp

Thuisbegeleiding in de praktijk

Thuisbegeleiding in de praktijk
Thuisbegeleiding is een combinatie van begeleiding bij het huishouden én ondersteuning bij psychosociale en opvoedingsproblemen, op het snijvlak van zorg, hulpverlening en welzijn. Het bijzondere is dat dit in de privé-situatie gebeurt, ofwel – zoals dat tegenwoordig heet – achter de voordeur. Voordeel is dat de hulpverlener dezelfde omgevingsprikkels krijgt als zijn cliënten. Maar de hulpverlener moet ook professionele afstand houden. En dat is minder eenvoudig in de leefomgeving van een ander.
Jeugdhulp

Te veel jongeren krijgen onterecht speciale hulp’

‘Te veel jongeren krijgen onterecht speciale hulp’
Oplossingen voor opvoedingsproblemen worden te snel bij hulpverleners gezocht. Dat stelt pedagoog Jo Hermans in dagblad Trouw. Hermans aanvaardt vandaag de Kohnstammleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam met zijn oratie ‘Het opvoeden verleerd’. ‘Kinderen moeten weer opgevoed worden, in plaats van behandeld’, aldus de pedagoog.
Jeugdhulp

Eigen kracht vereist andere houding professional

Eigen kracht vereist andere houding professional
De veiligheid en opvoedingsproblemen van kinderen zijn sneller gewaarborgd met een Eigen Kracht-conferentie, blijkt uit onderzoek. Dit instrument kan de werkdruk van gezinsvoogden verlichten. ‘We moeten investeren in een andere attitude: leren loslaten.’
Jeugdhulp

Ouder Informatie Punt: advies bij opvoeding en onderwijs van allochtone kinderen: Sleutelfiguren betrekken ouders bij de school

Op Ouder Informatiepunten werken allochtone ouders als vrijwilliger om andere ouders te helpen bij vragen en problemen rond de opvoeding en schoolprestaties van hun kind. Ook worden ze door de vrijwilligers gestimuleerd meer betrokken te zijn bij de school.