Home Tags Omgevingsgericht werken

omgevingsgericht werken

Zelfredzaamheid

Blog: Weten is nog geen doen

Mariska Meinen is blogger bij Zorg+Welzijn
Sociaal werkers mogen wat mij betreft minder snel in de hulpverleningsreflex moeten schieten en meer de hulpvrager in zijn sociale context moeten zien. Dan ontvouwen zich andere mogelijkheden. In mijn organisatie verzamelden we daar mooie praktijkvoorbeelden van.