Home Tags Melding

melding

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Meer geld maar weinig kennis over ouderenmishandeling

1 op de 20 thuiswonende ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling
Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 67 meldingen zijn binnengekomen over vermoedens van ouderenmishandeling door professionals tussen 2011 en 2014. ‘Het topje van de ijsberg’, zegt Nico van Oosten van Movisie. Andere onderzoeken laten heel andere cijfers zien.