Home Tags Klachtbehandeling

klachtbehandeling

Jeugdhulp

Raad Kinderbescherming moet beter informeren en onderbouwen

Nederlandse kindcheck is meest succesvolle instrument wereldwijd
Bijna de helft van de klachten van cliënten bij de Raad voor de Kinderbescherming gaan over de inhoud van het raadsonderzoek en over de onderbouwing van de maatregelen die de Raad neemt. Dat blijkt uit de “Klachtenanalyse van de Raad voor de Kinderbescherming” over 2017.