Home Tags Jeugdzorgmedewerkers

jeugdzorgmedewerkers

Jeugdhulp

Jeugdzorg loopt spaak als minister nog langer wacht met actie’

Geen extra geld voor jeugdzorg
Berichten over de chaos in de jeugdzorg zijn volgens FNV Zorg&Welzijn ‘aan de orde van de dag’. Het ziekteverzuim onder jeugdzorgers is torenhoog vanwege de werkdruk, mensen vluchten de sector uit. De vakbond eist van minister De Jonge direct extra geld, ‘zodat kwetsbare kinderen niet nog langer in de wacht staan.’