Home Tags Jeugdzorg nieuwe gezinsvormen

jeugdzorg nieuwe gezinsvormen

Jeugdhulp

Nieuwe gezinsvormen tegen het rondpompen van kinderen

‘De creativiteit om voor kinderen die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen iets anders dan het bestaande zorgaanbod te regelen, ontbreekt soms bij professionals’, zegt Albert Veuger. Daarom werkt hij vanuit zijn organisatie Stade Advies aan een aanbod van nieuwe gezinsvormen.