Home Tags E-learning

e-learning

Wijkteam

Naar de kapper om je wijk te leren kennen

Wijkteams kennen hun wijk niet voldoende. In de e-learning ‘Spil in de wijk’ van Movisie leren professionals in anderhalf uur hoe ze hun wijk en haar kwetsbare bewoners leren kennen.