Home Tags Domein overstijgend

domein overstijgend

Jeugdhulp

Soms kan de blauwe pet meer motiveren dan de zoveelste hulpverlener’

multiprobleemgezin
Ondanks dat we weten dat de problemen van multiprobleemgezinnen in samenhang met elkaar aangepakt moeten worden, blijkt het in de praktijk lastig écht integraal te werken. ‘In de samenwerking tussen sociaal domein en veiligheid en justitie is veel meer mogelijk dan hulpverleners vaak denken.’