Home Tags Digitale wijkaanpak

digitale wijkaanpak

Wijkteam

Blog: Heb jij al een digitale wijkaanpak?

Hans Versteegh is blogger bij Zorg+Welzijn
Aangezien alles en iedereen tegenwoordig digitaal actief is, durf ik te stellen dat je maatschappelijke opgaven als het bestrijden van eenzaamheid, sociale cohesie bevorderen en het creëren van een veilige wijk gemakkelijker kunt bereiken wanneer je oog hebt voor digitalisering. De kansen die er liggen zijn vaak laaghangend fruit.