Home Tags Dagopvang

dagopvang

Geen dagopvang en geen wijkcentrum

Specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet zag in haar praktijk mensen van wie de vaardigheden afnamen omdat zij niet meer actief aan de samenleving deelnamen. Ze bedacht het prijswinnende Ons Raadhuis.
Wijkteam

Blog: Achttien jaar maar toch ook niet

Yvette Paludanus is blogger bij Zorg+Welzijn
Onze Veerle wordt in september 2018 achttien jaar. Zij zal niet haar rijbewijs halen. We hoeven niet met haar naar een vervolgopleiding te zoeken. Ze zal niet haar eerste biertje drinken. Veerle is ernstig meervoudig beperkt. Wij vinden haar knap en slim, maar als haar ouders zijn we niet erg objectief.
Mantelzorg

Luister ook naar oplossingen die niet realistisch lijken

Een mevrouw vraagt om hulp in verband met haar zorgbehoevende man, die zelf geen problemen ervaart. Hoe zorg je dat ze de ondersteuning krijgen waarmee beiden het best geholpen zijn?
Wijkteam

Ouderen vereenzamen en eten slecht’

Ouderen vereenzamen en eten slecht
Het nieuwe zorgsysteem eist zijn tol onder ouderen. ‘Als de dagopvang wordt opgeheven betekent dat vereenzaming.'
Wmo

Arme dienstmaagden in de thuiszorg

Soms werden de zustersal om half zeven in bed gestopt.
Uit onvrede over de verschraling van de zorg besloten de ‘Arme Dienstmaagden van Jezus Christus’ hun oude roeping weer op te pakken.
Participatie

Wat zijn we toch ver!

Er verandert veel in het sociaal werk en kijk eens hoe organisaties en professionals hier op in springen!
Wat ben ik toch ver…ver van huis, denk ik, rijdend in een minibusje op Bali. Ik zit in een andere wereld, in een andere cultuur, té prachtig voor woorden. Het is makkelijk om als toerist mijn ogen te sluiten voor het dagelijkse leven dat schuilgaat achter de hotels, zwembaden en mooie tempels. Maar toch wil ik het weten: hoe gaat het met de kwetsbare burgers in de Indonesische samenleving?
Dementie

Zorgboerderij voor demente ouderen onzichtbaar in Wmo’

‘Zorgboerderij voor demente ouderen onzichtbaar in Wmo’
Zorgboeren moeten zichzelf beter presenteren als zorgaanbieder voor mensen met dementie om zo in het oog te springen bij de gemeente. De gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de financiering van dagopvang, maar zij zijn niet goed op de hoogte van wat zorgboerderijen bieden. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).