Home Tags CRvB

CRvB

Wet- en regelgeving

Uitspraak onder de loep: Eisen aan onderzoek naar ondersteuningsbehoefte

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) beslecht geschillen tussen de gemeente en de burger. De CRvB oordeelde in twee zaken 1,2over het gemeentelijke onderzoek naar de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning. Dat resulteerde in nuttige uitleg over hoe gemeenten dat onderzoek dienen uit te voeren.