Home Tags CJG

CJG

Wet- en regelgeving

Regels voor behandeling jeugdhulpverzoeken vastgesteld

centrale-raad-voor-beroep-Fotolia.jpg
De Centrale Raad voor Beroep heeft voor het eerste sinds de invoering van de Jeugdwet uitspraak gedaan over een jeugdhulpverzoek. Dankzij deze uitspraak is nu bepaald aan welke zorgvuldigheidseisen gemeenten moeten voldoen bij de beoordeling van een aanvraag.
Jeugdhulp

Tips van de sociaal werker van het jaar 2012

Tips van de sociaal werker van het jaar 2012
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Groningen-Beijum is vooral een ontmoetingsplek. Coördinator Evalien Verschuren, in oktober 2012 verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar, meent: ‘Vrijwilligers stimuleren om dóór te gaan, is ook opvoeding.’
Jeugdhulp

Sociaal werker moet meer marktgericht denken’

‘Sociaal werker moet meer marktgericht denken’
‘Nadat ik de verkiezing won, dacht ik: oh jee, nu heb ik opeens een titel!’ Evalien Verschuren van het Centrum Jeugd en Gezin in het Groningse Beijum, werd in 2012 verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar. ‘De gemeente Groningen gebruikt ons CJG als goed voorbeeld voor de stad.’
Jeugdhulp

Evalien Verschuren is Sociaal Werker van Jaar

Evalien Verschuren is Sociaal Werker van Jaar
CJG Coördinator Evalien Verschuren uit Groningen is tijdens het welzijnsdebat van Zorg + Welzijn uitgeroepen tot Sociaal Werker van het jaar 2012. Zij won daarmee niet alleen het ambassadeurschap van de sector, maar ook een zomerschool van het OranjeFonds en een geldbedrag van 1000 euro om aan haar project te besteden. De publieksprijs ging naar buurtmaatschappelijk werker Glimina Chakor uit Groningen.
Jeugdhulp

Centrum voor Jeugd en Gezin is meer dan een loket’

‘Centrum voor Jeugd en Gezin is meer dan een loket’
‘Dure gezinscentra van Rouvoet blijken flop’ kopte NRC. In allerlei social media ontstonden stevige discussies. ‘Het is maar net hoe je het bekijkt’, vindt Marijke Vos, voorzitter van MOgroep. ‘ Het aantal ouders dat zich vervoegt bij een CJG is inderdaad niet overal even groot. En voor sommigen kennelijk onverwacht laag. Maar voor de uitvoerders van goed lokaal jeugd- en gezinsbeleid was een grote toeloop naar één gebouw van meet af aan niet het hoogste doel.’
Jeugdhulp

Centra voor Jeugd en Gezin beter aansturen’

'Centra voor Jeugd en Gezin beter aansturen'
Gemeentes moeten hun Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) duidelijker aansturen. Er is nu nog onvoldoende zicht op de resultaten van deze centra. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer die samen met 32 gemeentelijke rekenkamers het functioneren onderzocht van de centra in 42 gemeenten.
Jeugdhulp

Harde taaleis aan Rotterdamse instellingen

Harde taaleis aan Rotterdamse instellingen
Gesubsidieerde instellingen in Rotterdam moeten ervoor zorgen dat hun personeelsleden de Nederlandse taal goed beheersen. Doen ze dat niet, dan lopen ze kans geen subsidie meer te krijgen.
Jeugdhulp

Hulpverleners verlegen met het web: Ik mail je wel, maar zie je niet

Hulpverleners verlegen met het web: Ik mail je wel
Steeds meer gemeenten lanceren eigen websites waar ouders met vragen over opvoeden deze via e-mail kunnen stellen. Het online opvoedadvies staat echter nog in de kinderschoenen.
Jeugdhulp

Kinderen opvoeden na huiselijk geweld

Kinderen opvoeden na huiselijk geweld
Zowel moeders als jongeren zoeken bij geweld door de partner in de eerste plaats hulp bij familie. Maar voor allochtone vrouwen pakt dit vaak niet goed uit. Zij blijven dan juist onder druk van de familie langer bij hun partner. Kinderen zoeken zelf vaak geen hulp. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut: ‘Opvoeden na partnergeweld’.
Jeugdhulp

Jeugdzorg in wurggreep van belangen en risicotaxaties’

‘Jeugdzorg in wurggreep van belangen en risicotaxaties’
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling vindt dat de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten alleen kan slagen als er een andere zorgvisie aan ten grondslag ligt. ‘De jeugdzorg moet dichter bij het gezin staan en professionals moeten anders worden ingezet.'