Over Activiteiten

Pasklaar Activiteiten en Begeleiding is per januari 2020 opgegaan in Zorg+Welzijn. Alle gemaakte activiteitenkaarten (ruim 900 stuks) zijn te vinden op de website van Zorg+Welzijn onder de menuknop Activiteiten. Daarnaast worden er vanaf 2020 twee nieuwe activiteiten per maand gepubliceerd. De activiteiten, vaak ontwikkeld door ervaren activiteitenbegeleiders, bieden al jarenlang praktische houvast voor iedereen die zich bezighoudt met het organiseren en begeleiden van activiteiten binnen de dagbesteding door de praktische beschrijving en de handige foto’s.

Hoe werkt het?

Per activiteit (voorheen per kaart) wordt systematisch en tot in detail uitgewerkt en beschreven hoe de activiteit voorbereid moet worden, voor welke doelgroep de activiteit is bedoeld, hoe lang de activiteit duurt, hoe groot de groep mag zijn, hoeveel begeleiding er nodig is en in welke beginsituatie de deelnemer zich moet bevinden om aan de activiteit deel te kunnen nemen. Ook is uitvoerig beschreven hoe de activiteit uitgevoerd moet worden, wat het doel van de activiteit is en krijg je tips voor bij de uitvoering.

De kaarten zijn ingedeeld in 10 rubrieken: creatief, gezelschap, beweging, muziek, recreatie, expressie, groen, zintuiglijk, ADL en reminiscentie. De website biedt een uitgebreide zoekfunctie op rubriek, thema, materiaal en meer.

Bij diverse kaarten wordt extra materiaal aangeboden, zoals werktekeningen, kopieermodellen, vragen en/of antwoorden.

Zelf een activiteit aanleveren

De activiteiten worden aangeleverd door mensen uit de praktijk. Ben je activiteitenbegeleider en heb je een leuke, originele, vernieuwende activiteit die je wilt delen met collega’s in het vak? In deze auteursinstructie kun je lezen wat er van je wordt verwacht. Als jouw activiteit hierin past, kun je je aanmelden als auteur.* Vervolgens ontvang je bericht over de verdere gang van zaken. Direct na publicatie van de activiteit ontvang je van de uitgever het honorarium van 75 euro per kaart (voor het aanleveren van kopij volgens de auteursinstructie en foto’s).

*Interesse? Neem dan contact op met de hoofdredacteur Daphne van Pasklaar via e mail: daphneeuser@live.nl