Congres Zorgmijders: onhandelbaar, uitbehandeld?

Perspectieven op de grootste uitdaging in het sociaal domein

Zorgmijders vragen het uiterste van professionals. In inzet, in samenwerking, in het vinden en houden van contact, in het organiseren van passende ondersteuning. Iedere casus is uniek en ook weer niet. Dit zijn mensen die zich afgewend hebben van de samenleving, van de zorg die zij juist vaak hard nodig hebben. Het zijn vaak ook mensen waar de samenleving, de zorg zich van afgewend hebben. Onhandelbaar, uitbehandeld?

Laatste inzichten en actualiteiten rondom zorgmijders

Congres Zorgmijders op 30 oktober is een podium aan wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen met ieder hun waardevolle inbreng. Je leert van de laatste inzichten en actualiteiten rond zorgmijders, hoort van uiteenlopende casuïstiek en gaat naar huis met handvatten waarmee je daadwerkelijk een stap verder kunt zetten in je eigen werk.

Deze dag krijg je meer inzicht in:
 • Hoe je zorgmijders beter in beeld krijgt en aansluiting vindt.
 • Dwang, wils(on)bekwaamheid én het recht op zorg mijden.
 • Aanpak van sociaal isolement, eenzaamheid en uitsluiting.
 • Het bevorderen van integraal samenwerken met alle betrokken partijen.
 • De toepassing van succesvolle interventies.

Programma Congres Zorgmijders 30 oktober 2018
09.00
Registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Welkom en uitleg van de dag

Opening en start van de dag door de dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

09.45
Lees meer Sluiten
Wat zijn de laatste inzichten rondom zorgmijders?

Wat zijn de laatste ontwikkelingen en actualiteiten rondom zorgmijders in het sociaal domein? Over wie hebben we het precies?
Niels Mulder, psychiater ACT-team.

10.30
Lees meer Sluiten
De medische zorgplicht en de autonomie van de patiënt: wie heeft welke verantwoordelijkheid?

De zorg voor zorgmijders richt zich doorgaans op het inschatten van de wilsbekwaamheid van de zorgmijder, en het daaruit voortvloeiende recht op autonomie. Hoe ver strekt die autonomie eigenlijk? Zijn wij als zorgverlener niet verplicht om iemand de zorg te bieden die hij/zij nodig heeft? Of wordt die zorg al snel bemoeizorg? En heeft de zorgmijder hier zelf misschien ook een verantwoordelijkheid? Aan de hand van casuïstiek wil Lester du Perron met u van gedachten wisselen over de rechten en plichten van zowel de zorgverlener als de zorgmijder. Hoe bewaakt u hierbij zelf de juiste balans?
Lester du Perron, huisarts.

11.00
Ochtendpauze
11.30
Lees meer Sluiten
Ervaringswerkers aan het woord

Bijdrage van Hans van Eeken en Marcello van den Anker, ervaringswerkers.

12.00
Lees meer Sluiten
Met welke juridische kaders heeft het sociaal domein te maken bij zorgmijders?

Wat betekenen deze juridische kaders voor professionals in het sociaal domein en wat moeten zij hiervan weten? Aan de hand van casuïstiek.

12.45
Lunchpauze
13.45
Lees meer Sluiten
Keuzesessie ronde: Praktijken rondom zorgmijders

Bekijk het uitgebreide overzicht van de sessies.

15.15
Middagpauze
15.40
Lees meer Sluiten
Het recht om zorg te mijden

‘Zolang mensen anderen niet in gevaar brengen of tot last zijn, hebben mensen recht op zelfbeschikking en zelf vorm te geven aan hun leven’. Mensen hebben het recht om zorg te mijden. Maar waar ligt precies die grens? Mogen mensen zichzelf beschadigen? Wat is ‘tot last zijn’? En waarom besluit jij als professional je er wel, of niet, mee te bemoeien? Wie geeft jou dat recht?
De afsluitende bijdrage aan deze dag gaat niet over hoe je zorgmijders zorg kunt laten accepteren, maar over de ontmoeting tussen professionele normen (of zijn het die van jezelf?) en menselijke waardigheid.
Evert van Leeuwen, emeritus hoogleraar Medische Ethiek.

16.30
Laatste vragen en afsluiting

Programmawijzigingen onder voorbehoud

Meld je nu aan voor het congres op 30 oktober en krijg nieuwe perspectieven op de grootste uitdaging in het sociaal domein

De sessies worden binnenkort aan het programma toegevoegd.

Tijdens het congres Zorgmijders geven wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen de laatste inzichten en actualiteiten rondom zorgmijders aan de hand van theorie en uiteenlopende casuïstiek.

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemers. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Lester du Perron

Lester du Perron volgde zijn geneeskunde-opleiding aan de VU Amsterdam en werkte gedurende die tijd veel in de thuiszorg. Na het behalen van zijn artsdiploma werkte hij enkele jaren als zaalarts interne geneeskunde en kindergeneeskunde, om vervolgens de huisartsopleiding van het AMC Amsterdam te volgen. Hij is als waarnemend huisarts werkzaam in en rond de regio Amsterdam en is docent huisartsgeneeskunde bij het AMC. Hij volgt momenteel de opleiding tot ziekenhuisarts in het VUmc. Zijn verschillende werkzaamheden tijdens en na zijn opleiding interesseerden hem voor de zorg rond zorgmijders, waarover hij vorig jaar publiceerde in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Niels Mulder

Niels Mulder, werkt als psychiater in een ACT-team en doet onderzoek op het gebied van de OGGZ (bevolkingsonderzoek, acute psychiatrie, toepassing van dwang en ACT) en heeft in dit kader diverse onderzoekssubsidies verkregen.

Hans van Eeken

Hans van Eeken is werkzaam als ervaringswerker.

Marcello van den Anker

Marcello van den Anker is werkzaam als ervaringswerker.

Evert van Leeuwen

Evert van Leeuwen is emeritus hoogleraar Medische Ethiek.

Datum
Dinsdag 30 oktober 2018

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Tarieven*
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief t/m 18 september 2018
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Abonneetarief (Zorg + Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Sociaal Bestek, Jeugd en Co, Jeugdbeleid, Kind & Adolescent Praktijk)
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor professionals uit de volgende sectoren: gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, huisartsgeneeskunde, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties, die in hun werk te maken hebben met zorgmijders.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Registerplein
 • NVVP
 • V&VN
 • NIP
 • ABAN
 • SKJ

Het congres Zorgmijders staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.