Details

Inschrijving gesloten

Je kunt je niet langer inschrijven voor dit congres.

Algemeen

Di 26 september 2023

09.00 – 16.20

Van der Valk Hotel
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Tarieven

Regulier tarief
€ 399
Collega tarief
€ 349
Abonnee tarief
€ 349
Tarieven zijn btw vrij en incl. lunch

Over dit congres

Achter de voordeur komen, preventief werken, escalatie voorkomen en effectieve en efficiënte hulp bieden aan kwetsbare personen in de wijk. Als sociaal werker ben je hier dag in dag uit mee bezig. We zien dat de problematiek steeds complexer wordt. Daarom is integrale samenwerking op lokaal niveau essentieel voor het bieden van goede zorg en ondersteuning in de wijk. Dit congres kijken we naar wat goed gaat en wat beter kan.

Problemen signaleren én voorkomen

Met de overgang van taken van Rijk naar gemeenten in 2015 was het doel van de wijkteams om laagdrempelige hulp te bieden in de eigen leefomgeving van mensen. Wijkteams moesten contact proberen te leggen met geïsoleerde groepen en problemen te signaleren die vaak verborgen blijven voor de reguliere hulpverlening. Op probleemsituaties afstappen en hulp aanbieden.  Door op die manier outreachend te werken, wilden gemeenten problemen signaleren én voorkomen.

Toekomstscenario voor de kind- en gezinsbescherming voor wijkteams

Dit congres duiden we de huidige stand van zaken en kijken we ook wat het Toekomstscenario voor de kind- en gezinsbescherming betekent voor de organisatie van jouw wijkteam. 

Wijkteams - thema's

We beantwoorden de vragen:

 • Wat betekent het om binnen het wijkteam in de frontlinie van het sociaal domein te staan?
 • Wat is helpend en wat is belemmerend?
 • Wat werkt wel en niet?
 • Hoe kunnen we samenwerken aan veerkracht, het vergroten van zelfregie en participatie?
 • Hoe stimuleer je netwerken?

Het wijkteam onder de loep

Deze dag nemen we de prangende kwesties onder loep en geven we inzicht op wat werkt binnen het wijkteam.

Programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Sprekers

Marenne van Kempen

Transformatieleider voor het Toekomstscenario kind- & gezinsbescherming, Gemeente Amsterdam
Meer over Marenne

Wouter Hart

Oprichter en adviseur bij Verdraaide organisaties
Meer over Wouter

Silke van Arum

Senior onderzoeker Effectiviteit, Movisie
Meer over Silke

Ina Boerema

Projectleider GGD Zaanstreek-Waterland
Meer over Ina

Evelien Ulrich

Sociaal werker wijkteam Weidevenne in Purmerend
Meer over Evelien

Jurja Steenmeijer

Maatschappelijk werker en ethicus
Meer over Jurja

Jan Smelik

Basisarts
Meer over Jan

Piet-Hein Peeters

Dagvoorzitter, journalist
Meer over Piet-Hein

Marloes de Block

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, GGD Zaanstreek – Waterland
Meer over Marloes

Reviews

"Fijne sprekers, goede ontvangst en verzorging van de innerlijke mens, actief publiek, mogelijkheid tot meedenken. Prettig na congres info te ontvangen."

Bezoeker over Jaarcongres Wijkteams

"De meeste presentaties vond ik inspirerend, vooral de uitleg over individuele problemen meer collectief benaderen."

Bezoeker over Jaarcongres Wijkteams

"Wouter Hart heeft een inspirerende visie. Hij geeft goede voorbeelden, fijn om naar te luisteren. Hij denkt buiten de kaders. Wouter bracht de energie weer terug na de kennissessies."

Bezoeker over spreker Wouter Hart
11e
editie
1232
collega's gingen je voor
7
sprekers tijdens event
7,6
gem. beoordeling

Praktisch

Voor wie?

Het Jaarcongres Wijkteams is bestemd voor: activiteitenbegeleider, adviseur/consultant, ambtenaar gemeente, begeleider/coach, beleidsmedewerker/-adviseur, bestuurder, casemanager, cliëntondersteuner, coördinator welzijn, directeur, docent, ervaringsdeskundige, gezinsbegeleider, ggz agoog, gz-psycholoog, hoofd wijkteams, huisarts, jeugd psycholoog, jeugdhulpverlener, jeugdzorgwerker, kwaliteitsmedewerker, lid raad van bestuur, lid raad van toezicht, lid wijkteam, maatschappelijk werker.

Accreditatie

Accreditatie is goedgekeurd door:

 • Kwaliteitsregister V&VN & Register Zorgprofessionals (specialisme wijkverpleegkunde) – 5 punten
 • SKJ – 5 punten
 • Registerplein – 5 punten

Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. We kunnen helaas niet garanderen dat aangevraagde accreditatiepunten worden toegekend.

Manager, mantelzorger, medewerker zorg/welzijn, onderwijsbegeleider, onderzoeker, opbouwwerker, ouderenpsycholoog, ouderenwerker, praktijkmanager, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, projectleider welzijn, psycholoog, regiomanager, schuldhulpverlener, sociaal agoog, sociaal cultureel werker, sociaal makelaar, sociaal werker, stafmedewerker, teamleider/manager, thuiszorgmedewerker, verpleegkundige in de wijk, verzorgende (ig), vrijwilliger, vrijwilligerscoördinator, welzijnswerker, wijkverpleegkundige, wijkverzorgende, wmo consulent, woonbegeleider, zorgbemiddelaar, zorgmanager.

Tarieven

 • 399 | Regulier tarief
 • 349 | Abonneetarief*
 • 349 | Collegatarief (va. 2p)

Alle tarieven zijn btw-vrij. Bekijk de annuleringsvoorwaarden hier.

*voor abonnees Zorg+Welzijn en Vakblad Sociaal Werk

Kennispartner

Adsysco

Contact

Willemijn Herfkens

Senior portfoliomanager (inhoudelijke vragen)
06-19 00 06 04 willemijn.herfkens@bsl.nl

Hannah Buningh

Sales (sponsormogelijkheden)
010-742 19 41 hannah@cross.nl

Robin Happel

Eventcoördinator (logistieke vragen)
06-51 59 24 49 robin.happel@bsl.nl

Klantenservice

(Inschrijving / aanmelding)
030-638 36 38 aanmelder@bsl.nl

Kwaliteit

partner-image
partner-image