Congres Wijkteams in het sociaal domein

Wat is de volgende stap?

Coronavirus update: congressen en evenementen mogen weer plaatsvinden. Volgens de regels van de Rijksoverheid word je gevraagd om een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve coronatest te laten zien. Dit kan heel makkelijk met de CoronaCheck-app. De meest gestelde vragen vind je hier: FAQ

Congres Wijkteams in het sociaal domein

Bij de introductie van wijkteams waren de verwachtingen hooggespannen. De zorg van de wijkteams richtte zich op het brede terrein van welzijn: meedoen in de samenleving, werk, zorg in en om huis, opvoeden en opgroeien. Veel onderzoek heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden naar het functioneren van sociale teams.

De volgende stap van wijkteams
Onderzoek maakt duidelijk dat beleidsidealen en werkelijkheid vaak nog ver uit elkaar liggen. Het ideaal is steeds dat wijkteams zorgen voor effectievere, meer samenhangende en op de individuele behoeften toegesneden ondersteuning. En dat er minder een automatisch beroep wordt gedaan op de tweede lijn. Het idee is dat deze zorg en ondersteuning verleend wordt in nauwe samenwerking met de nulde lijn, de burgers en hun eigen relaties en verbanden.

Beleid en praktijk dichter bij elkaar brengen
Er is op deze punten nog heel wat te winnen. De praktijk van de afgelopen jaren loopt niet in de pas met deze voornemens. De evaluatie door het Sociaal Cultureel Planbureau van 5 jaar decentraal sociaal beleid trekt opnieuw deze conclusie. Om te begrijpen waarom dit het geval is en hoe beleid en praktijk dichterbij elkaar kunnen komen, is inzicht in het dagelijkse werk van sociaal professionals onmisbaar.

Deze dag gaan we in op de meest actuele onderwerpen waar Wijkteams mee te maken hebben:

 • De toekomst van wijk en team
 • De samenwerking met de eerste lijn (huisartsen, poh, wijkverpleegkundigen)
 • Eigen kracht als ‘samenkracht’: het netwerkkwadrant
 • Sociale verloskunde
 • Omgaan met privacy; veelgestelde vragen én antwoorden
 • Radicaal integraal werken in het sociaal domein: Hoe dan?!

Met behulp van praktijkvoorbeelden, casussen en tools gaan we in op wat de volgende stap voor wijkteams is.

Albert Jan Kruiter - Quote

09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en start van de dag

Opening en interactieve start van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.

09.40
Lees meer Sluiten
De toekomst van wijk en team

Onderwijsachterstanden, arbeidsmarkt, schulden, wonen: het sociaal domein en de wijk zijn cruciaal om uit de crisis te komen die Covid-19 veroorzaakte. Het wijkteam is daar het belangrijkste instrument voor. Hoe gaan we samen met bewoners innoveren? Hoe ziet het team van de toekomst er uit? Hoe gaan we om met complexe casuïstiek? Albert Jan Kruiter en Jelle Smits geven de antwoorden op de vragen voor in de praktijk. Zij delen hun ervaringen en vragen de deelnemers mee te doen en mee te denken.

Albert Jan Kruiter, publicist en mede-oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en Jelle Smits, actieonderzoeker IPW

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • De belangrijkste ontwikkelingen in het sociaal domein
 • De belangrijkste ontwikkelingen voor wijkteams
 • Mogelijkheden voor innovaties

10.20
Lees meer Sluiten
Best lessons learned: samenwerking tussen de eerstelijns en het sociaal domein, hoe doe je dat? (huisartsen, poh, wijkverpleegkundigen)

Je leest het overal, de samenwerking tussen sociaal en medisch domein is ontzettend belangrijk. Mensen met sociale problemen komen bij de huisarts (20/50%!), die vaak al volle spreekuren heeft. Anderzijds zijn er sociale professionals die allerlei problematiek willen aanpakken, maar niet altijd ingang heeft of achter de voordeur komt. Hoe krijgen we de zorg (op tijd) op de juiste plek? Hoe benutten we elkaars kracht? Hoe creëer je duurzame samenwerking en wat zijn daarvoor belangrijke ingrediënten? Sjef van der Klein deelt je graag zijn geleerde lessen uit de praktijk!

Sjef van der Klein, buurtondersteuner & projectleider sociaal werk voor ouderen, ContourdeTwern

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Waarom elke wijk samenwerkingsafspraken moet hebben tussen eerstelijns en wijkteam
 • Welke ingrediënten of voorwaarden er nodig zijn voor duurzame samenwerking
 • Praktische tips en tools aan de hand van praktijkvoorbeelden, uitwisselen van ervaringen

11.10
Ochtendpauze
11.30
Lees meer Sluiten
Eigen kracht als 'samenkracht': het netwerkkwadrant

Voor een krachtige en inclusieve samenleving zijn sociale verbanden van wijkbewoners essentieel. Moet er meer vanuit de ‘wijk’ worden gedacht. En moeten wijkteams, al dan niet samen met partners, zoeken naar meer collectieve oplossingen en interventies. Hoe krachtiger, gezonder of rijker het collectief functioneert, hoe beter het individu floreert. Hoe beter wij de ‘collectieve’ opdracht uitvoeren, hoe minder beroep inwoners doen op individuele hulp en ondersteuning. Want als de context goed is, gedijt het individu beter.

Herma Ooms, Expert NJi, Integraal werken

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Inzicht in hoe je als professional, al dan niet samen met partners, bijdraagt aan het oplossen van individuele vragen van inwoners, én hoe je om gaat met collectieve vragen
 • Hoe je samenwerkt met anderen om tot een goede aanpak te komen
 • Hoe je het netwerkkwadrant gebruikt om beter inzicht in je eigen werk te krijgen

12.10
Lunchpauze
13.00
Lees meer Sluiten
Verdiepende kennissessies: ronde 1

Keuze uit de sessies:

 • Sociale verloskunde: een kansrijke start voor ieder kind
 • Eerste hulp bij Zorgverzekeringsschulden: herken zorgverzekeringsschulden als signaal en voorkom hogere schulden!
 • In de wijk: wat weten we over gezinnen waar geweld speelt en de hulp die zij krijgen

14.00
Wissel naar sessieronde 2
14.10
Lees meer Sluiten
Verdiepende kennissessies: ronde 2

Keuze uit de sessies:

 • Eerste hulp bij Zorgverzekeringsschulden: herken zorgverzekeringsschulden als signaal en voorkom hogere schulden!
 • In de wijk: wat weten we over gezinnen waar geweld speelt en de hulp die zij krijge

15.10
Middagpauze
15.30
Lees meer Sluiten
Radicaal integraal werken in het sociaal domein: hoe dan?!

Er staat veel druk op de zorg en het sociaal domein. Tekorten aan personeel, hoge administratieve lasten, schotten die niet doorbroken worden, problemen in de jeugdzorg en negatieve berichten over de effectiviteit van wijkteams. De praktijk in gemeenten als Utrecht, Leiderdorp, Hollands Kroon en Venlo laat zien dat het ook anders kan. In deze lezing hoor je hoe dat werkt. Wat goed ging maar zeker ook waar het vastliep. Ook een doorkijk naar de toekomst: vergrijzing, effecten van Corona, wat betekent dat voor de wijkteams en samenwerking in de wijk?

Peter de Visser, directeur Incluzio, Zorgmanager van het Jaar 2019

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Praktische ervaringen over samenwerken in de wijk
 • Wat de volgende stappen in de doorontwikkeling van wijkteams zijn
 • Autonomie en vertrouwen geven: hoe doe je dat echt?

16.10
Afsluiting van de dag

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.
Lees meer Sluiten
Sociale verloskunde: een kansrijke start voor ieder kind *)

Goede gezondheid, welzijn, kansen, het begint allemaal in de periode vóór en in de eerste jaar na je geboorte. Sociale problematiek, armoede en stress hebben daar grote invloed op, maar zijn niet op te lossen via de geboortezorg. Samen met het sociaal domein zijn er wél stappen te zetten. Dit is sociale verloskunde. Maar hoe leren wijkteams en geboortezorg elkaar kennen? Waarop kunnen ze elkaar aanvullen? Hoe zijn de ervaringen tot nu toe?

Adja Waelput, onderzoeker sociale verloskunde Erasmus MC

Wat heb je geleerd van het bijwonen van deze sessie?

 • Waarom de eerste 1000 dagen van een kind, vanaf het moment van de bevruchting tot een paar jaar later, zo belangrijk zijn
 • Welke partijen nodig zijn om deze kinderen een zo goed mogelijke start te geven
 • Hoe in steeds meer gemeenten wordt samengewerkt tussen domeinen en met de mensen om wie het gaat
Alles weten over het samenspel tussen kwetsbare moeder, medische zorg en sociaal domein?
Als deelnemer aan het congres Wijkteams in het sociaal domein profiteer je van 15% korting op de nieuwste uitgave Sociale verloskunde.

2.
Lees meer Sluiten
Eerste hulp bij Zorgverzekeringsschulden: herken zorgverzekeringsschulden als signaal en voorkom hogere schulden!

Jaarlijks worden ruim 187.000 mensen bij het CAK aangemeld als wanbetaler, omdat zij de premie van de ziektekostenverzekering niet meer kunnen betalen. Het gevolg: een hogere premie en de confrontatie met bijzondere incassomaatregelen van het CAK en het CJIB. Daarbij komen zorgverzekeringsschulden zelden alleen! Zorgverzekeringslijn informeert hoe de wanbetalersregeling werkt. Hoe jij als professional in het sociale domein zorgverzekeringsschulden herkent. En daarmee bijdraagt aan het voorkomen van nieuwe aanmeldingen en zelfs nieuwe schulden.

Niki Frinking – van Loon, relatiebeheerder en trainer, Zorgverzekeringslijn

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Het herkennen van (zorgverzekerings-)schulden en voorkomen van aanmelding bij het CAK
 • Het bijdragen aan uitstroom uit de wanbetalersregeling
 • Veel voorkomende misverstanden bij zorgmijding

3.
Lees meer Sluiten
In de wijk: wat weten we over gezinnen waar geweld speelt en de hulp die zij krijgen

Wat kan je in het wijkteam met de resultaten van het langlopende Verwey-Jonker onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’. Door het onderzoek zijn we veel meer te weten gekomen over het geweld en de problemen bij de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis en de hulp die zij kregen. We zien dat het anderhalf jaar na de melding beter met hen gaat. Maar we zijn er nog niet. Hoewel er geen eenvoudige oplossing is, zijn er wel belangrijke aanbevelingen voor de praktijk.

Roely Drijfhout, inhoudsdeskundige, Augeo Foundation

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Hoe ziet de problematiek er uit in gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis
 • Wat weten we over wat werkt in de aanpak?
 • Hoe kunnen we binnen onze eigen organisatie verder om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren?

*) Sessie alleen te volgen in kennissessie ronde 1

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Datum
Woensdag 13 oktober 2021

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor professionals in het sociaal domein die zich bezighouden met het thema Wijkteams. Ook is iedereen welkom die werkzaam is bij gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, onderwijs, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties. Zoals:

 • (Gemeentelijk)ambtenaar
 • Adviseur/consultant
 • Beleidsmedewerker/-adviseur
 • Casemanager
 • Coördinator welzijn
 • Cliëntondersteuner
 • Coach / Begeleider
 • Directeur
 • Docent
 • Ervaringsdeskundige
 • Huisarts
 • Jeugdwerker
 • Lid wijkteam
 • Maatschappelijk werker
 • Manager wijkteam
 • Medewerker zorg/welzijn
 • MEE consulent
 • Opbouwwerker
 • Praktijkondersteuner
 • Projectleider wijkteam
 • Reclasseringswerker
 • Sociaal werker
 • Teamleider wijkteam
 • Welzijnswerker
 • Wijkverpleegkundige
 • WMO consulent
 • Woonbegeleider
 • Zorgbemiddelaar
 • Zorgmanager

Tarieven (btw vrij)
399,- per persoon | Regulier tarief
349,- per persoon | Vroegboekkorting (geldig t/m 30 juni 2021)
349,- per persoon | Tarief vanaf 2 deelnemers *
349,- per persoon | Abonnee tarief (voor abonnees van Zorg+Welzijn) *
899,- per persoon | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij Registerplein en V&VN. Congres Wijkteams in het sociaal domein staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.
Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? E-mail dan je verzoek naar esther.sterling@bsl.nl. Wij gaan je verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Senior Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Willemijn Herfkens
M: 06 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Sarah Phillips
M: 06 54 74 46 73
E: sarah.phillips@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Manon Dekker
T: 010 7421020
E: manon@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.