Congres Wijkteams 2021

Integraal werken in de wijk

Als we niet fysiek bij elkaar kunnen komen, dan zorgen wij voor een passende digitale oplossing of alternatieve datum.

Congres Wijkteams 2021

Met de overgang van taken van Rijk naar gemeenten in 2015 was één van de doelen integraal werken. Maar wat betekent dit in de praktijk? Wat werkt wel en niet? Gaat het alleen over samenwerking tussen professionals of ook over samenwerking tussen domeinen en met cliënten? En, bestaan er eigenlijk integrale budgetten? Hoe kunnen we samenwerken aan veerkracht, het vergroten van zelfregie en participatie? Hoe stimuleer je netwerken?

We gaan in op de volgende onderwerpen:

 • Ontschotten, hoe doe je dat?
 • Hoe bevorder je een integrale samenwerking in de wijk? En hoe maak je deze samenwerking duurzaam?
 • Werkwijzen en methodieken; hoe werk je integraal samen in de wijk?
 • Praktijkvoorbeelden; hoe doen ze het in Utrecht en Eindhoven?
 • De Doorbraakmethode: Slimmer met bureaucratie, beter voor iedereen

Deze dag worden eerst de uitdagingen en financiële aspecten waar je mee te maken krijgt bij integrale samenwerking uiteengezet. Vervolgens wordt praktisch ingegaan op hoe je omgaat met die uitdagingen en hoe je integrale samenwerking kan bevorderen. Het project integrale samenwerking in de wijk komt met tools en werkwijzen hoe hier mee om te gaan. In de kennissessies wordt verdieping gegeven door best practices van voorbeelden die succesvol en minder succesvol zijn. Aan het einde van deze congresdag geeft de tekentolk door middel van een tekening een samenvatting van de dag.

09.00
Registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en start van de dag

Opening en interactieve start van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.

09.45
Lees meer Sluiten
Ontschotten: Leren doen wat nodig is, anders organiseren, anders financieren

Sociaal werkers leren om breed te kijken naar alle levensdomeinen. Maar ze werken in een systeem dat nog verkokerd opereert. Het gevolg is dat ze wel een plan kunnen maken dat integraal is, maar geen beslissingsmacht hebben over de onderdelen van dat plan. Het is daarom nodig om dwars door de kokers te denken en te rekenen. Daar hoort een andere vorm van organiseren, leren en financieren bij. Ontschot en gericht op maatschappelijk effect op de lange termijn. Alleen zo kunnen we doen wat nodig is.

Pieter Hilhorst, landelijk projectleider Citydeal Eenvoudig Maatwerk.

10.30
Lees meer Sluiten
Hoe bevorder je een integrale samenwerking in de wijk? Samen leren over de grenzen van sectoren

Samen leren met de cliënt, als twee gelijke deskundigen. Dat is de basis van integraal werken in de wijk. Zo ontstaat een lerend netwerk van cliënten, professionals en netwerkpartners. René Keet vertelt hoe je van iedere ontmoeting een leermoment kunt maken, versterkt door blended training: een combinatie van face-to-face én digitaal!

René Keet, Directeur FIT- Academy.

11.15
Ochtendpauze en mogelijkheid tot bezoeken van stands
11.35
Lees meer Sluiten
Werkwijzen en methodieken; Hoe werk je integraal in de wijk?

Hoe zorg je ervoor dat er een optimale verbinding is tussen het medisch en sociaal domein? Wat is belangrijk in de samenwerking? Wat werkt? De werkwijzen en methodieken van het programma Integraal werken in de wijk worden besproken. Het programma Integraal werken in de wijk, van onder andere Movisie, NJi en Vilans, is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Rian van der Schoot vertelt over de werkwijzen en methodieken die volgens het programma Integraal werken in de wijk succesvol zijn.

Rian van de Schoot, directeur Advies en implementatie Vilans.

12.00
Lunchpauze en mogelijkheid tot bezoeken van stands
13.00
Kennissessie ronde 1
14.00
Wissel van zalen
14.10
Kennissessie ronde 2
15.10
Middagpauze en mogelijkheid tot bezoeken van stands
15.30
Lees meer Sluiten
De Doorbraakmethode: Slimmer met bureaucratie, beter voor iedereen

Sociaal Hospitaal (een initiatief van het Instituut voor Publieke Waarden) gebruikt bureaucratische competenties om systeemfalen achter individuele voordeuren snel te herstellen. Voordat er ergere dingen gebeuren. Zoals uithuisplaatsingen van kinderen, crisis en huisuitzettingen. Of om te voorkomen dat we jaar in jaar uit blijven doormodderen met hetzelfde droevige resultaat.
Daarvoor ontwikkelde Sociaal Hospitaal de Doorbraakmethode. In deze lezing hoor en leer je meer over die methode en over hoe je je die eigen kunt maken om het maximale uit het sociaal domein te halen voor het beste maatschappelijk resultaat.

Eelke Blokker, actieonderzoeker IPW.

16.15
Lees meer Sluiten
Samenvatting van de dag door de Tekentolk

De Tekentolk legt tijdens het congres de essentie van de dag vast met stiften op een groot vel papier. Hij verbeeldt de kernboodschappen ter plekke met een combinatie van beeld en woord. Als congresbezoeker zie je tijdens de dag de tekening ontstaan. Aan het einde van de dag reflecteert hij aan de hand van de tekening op het congres: wat zijn de belangrijkste lessen over integraal werken in de wijk?

Jaap Scheepstra, De tekentolk.

16.30
Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.
Lees meer Sluiten
Praktijkvoorbeeld: Krachtige basiszorg, waarom lukt het wel in Overvecht?

Utrecht Overvecht is een achterstandswijk met meer dan 34.000 inwoners waar hulpverleners uit de eerstelijnszorg en het sociaal domein met elkaar samen werken in het project “Krachtige Basiszorg”. Zij bieden geïntegreerde persoonsgerichte zorg en ondersteuning in de wijk voor mensen met een stapeling van medische en sociaal-maatschappelijke problemen. Krachtige basiszorg wordt inmiddels ook in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag toegepast. Tijdens deze sessie leer je van de ervaringen uit deze wijken en krijg je direct toepasbare handvatten voor een betere integrale samenwerking in de wijk.

Dr. Chantal Leemrijse, Nivel, Senior onderzoeker eerstelijnszorg, Yvonne Botter, generalist voor volwassenen bij Buurtteamorganisatie Utrecht en Priscilla Groen, gezinswerker Buurtteam Overvecht de Gagel, Jeugd en Gezin.

2.
Lees meer Sluiten
Praktijkvoorbeeld: Integraal werken in de wijk – WIJeindhoven

In deze sessie komt de introductie van brede wijkteams in Eindhoven aan de orde: de start en snelle opschaling, het succes in het bereiken van inwoners, de knelpunten die gaandeweg ontstaan zijn in de gemeentelijke financiën en de verantwoording en de uitdagingen waar WIJeindhoven nu voor staat. Belangrijke dilemma’s zijn:

 • hoe te professionaliseren zonder in de valkuil van specialisatie te stappen
 • hoe de politiek goed te betrekken
 • hoe inwoners regie te geven
 • hoe allianties te sluiten en versterken

Lex van Eijndhoven, Directeur – Bestuurder WIJeindhoven.

3.
Lees meer Sluiten
Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk

Integraal Werken in de Wijk (IWW) ontwikkelde kennisbouwstenen voor succesvol werken in de wijk. De bouwstenen beschrijven over welke algemene en specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo is helder welke kennis wordt gemist en wanneer een specialist moet worden ingezet. Ook bieden de kennisbouwstenen ondersteuning bij plannen voor scholing of deskundigheidsbevordering en bevatten ze verwijzingen naar relevante bronnen en hulpmiddelen. Tijdens deze sessie geeft IWW een sessie over de Kennisbouwstenen. Wat kun je ermee in jouw team?

Annelies Kooiman, senior-adviseur bij Movisie, landelijke organisatie voor kennis en aanpak sociale vraagstukke3.

4.
Lees meer Sluiten
Hoe kan zorg en ondersteuning voor de inwoners optimaal georganiseerd worden?

Gemeenten, kennisinstituten en inspecties ontwikkelden de Zorg en ondersteuning Evaluatietool (ZET) voor gemeenten en uitvoerende organisaties. De ZET geeft je inzicht in het verloop van de zorg en ondersteuning. Inwoners en hun (hulp)vraag zijn het uitgangspunt. Is de hulp toegankelijk en in samenhang geboden als er meerdere (hulp)vragen zijn? Dit wordt duidelijk door enkele casussen te onderzoeken. Je kijkt onder andere naar de route die inwoners doorlopen om de juiste hulp te ontvangen. Is de zorg en ondersteuning  goed op elkaar afgestemd? Waar liggen drempels? Hebben inwoners het gevoel dat ze goed zijn geholpen?

Rosanne Bobeldijk, adviseur Toezicht Sociaal Domein.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Praktijkervaring van gemeenten met de ZET
 • Hoe je kunt evalueren met de inwoners als uitgangspunt
 • Hoe je ervoor zorgt dat er concrete verbeteracties komen

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat een ‘coronaproof’ congres bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Donderdag 20 mei 2021

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor professionals in het sociaal domein die zich bezighouden met het thema Wijkteams. Ook is iedereen welkom die werkzaam is bij gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, onderwijs, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties.

Tarieven (btw vrij)
349,- per persoon | Regulier tarief
299,- per persoon | Tarief vanaf 2 deelnemers *
299,- per persoon | Abonnee tarief (voor abonnees van Zorg+Welzijn, Vakblad Sociaal Werk) *
899,- per persoon | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (scholing wijkverpleegkunde): 6 punten.
 • SKJ: 6 punten

Accreditatie is aangevraagd bij het Registerplein. Congres Wijkteams 2020 staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.
Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? E-mail dan je verzoek naar esther.sterling@bsl.nl. Wij gaan je verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Senior Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 27 18 94 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Sarah Phillips
M: 06 54 74 46 73
E: sarah.phillips@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Lindy Broekmans
T: 010 760 73 21
E: lindy@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.