Congres Wijkteams 2021

Integraal werken in de wijk

Congres volledig online via livestream te volgen!
De actuele omstandigheden en maatregelen laten het helaas niet toe om elkaar fysiek te ontmoeten tijdens het congres Wijkteams op donderdag 20 mei 2021. Alle sprekers delen graag hun kennis en ervaring met jou en werken daarom mee aan een online versie van dit congres. Je kunt het congres vanuit huis veilig en op afstand online volgen via een livestream.
Meld je hier aan >>

Congres Wijkteams 2021 | Online

Met de overgang van taken van Rijk naar gemeenten in 2015 was één van de doelen integraal werken. Maar wat betekent dit in de praktijk? Wat werkt wel en niet? Gaat het alleen over samenwerking tussen professionals of ook over samenwerking tussen domeinen en met cliënten? En, bestaan er eigenlijk integrale budgetten? Hoe kunnen we samenwerken aan veerkracht, het vergroten van zelfregie en participatie? Hoe stimuleer je netwerken?

We gaan in op de volgende onderwerpen:

 • Ontschotten, hoe doe je dat?
 • Hoe bevorder je een integrale samenwerking in de wijk? En hoe maak je deze samenwerking duurzaam?
 • Werkwijzen en methodieken; hoe werk je integraal samen in de wijk?
 • De Doorbraakmethode: Slimmer met bureaucratie, beter voor iedereen

Deze dag worden eerst de uitdagingen en financiële aspecten waar je mee te maken krijgt bij integrale samenwerking uiteengezet. Vervolgens wordt praktisch ingegaan op hoe je omgaat met die uitdagingen en hoe je integrale samenwerking kan bevorderen. Het project integrale samenwerking in de wijk komt met tools en werkwijzen hoe hier mee om te gaan. In de lezingen wordt verdieping gegeven door best practices van voorbeelden die succesvol en minder succesvol zijn.

Tijdens de online livestream is er gedurende het gehele programma ruimte voor vragen via de live chat.

09.00
Mogelijkheid tot netwerken op het Netwerkplein
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en start van de dag

Opening en interactieve start van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.

09.35
Lees meer Sluiten
Ontschotten: Leren doen wat nodig is, anders organiseren, anders financieren

Sociaal werkers leren om breed te kijken naar alle levensdomeinen. Maar ze werken in een systeem dat nog verkokerd opereert. Het gevolg is dat ze wel een plan kunnen maken dat integraal is, maar geen beslissingsmacht hebben over de onderdelen van dat plan. Het is daarom nodig om dwars door de kokers te denken en te rekenen. Daar hoort een andere vorm van organiseren, leren en financieren bij. Ontschot en gericht op maatschappelijk effect op de lange termijn. Alleen zo kunnen we doen wat nodig is.

Pieter Hilhorst, landelijk projectleider Citydeal Eenvoudig Maatwerk.

10.05
Gelegenheid tot vragen stellen in de chat
10.15
Lees meer Sluiten
Hoe bevorder je een integrale samenwerking in de wijk? Samen leren over de grenzen van sectoren

Samen leren met de cliënt, als twee gelijke deskundigen. Dat is de basis van integraal werken in de wijk. Zo ontstaat een lerend netwerk van cliënten, professionals en netwerkpartners. René Keet vertelt hoe je van iedere ontmoeting een leermoment kunt maken, versterkt door blended training: een combinatie van face-to-face én digitaal!

René Keet, Directeur FIT- Academy.

10.45
Gelegenheid tot vragen stellen in de chat
10.55
Ochtendpauze
11.15
Lees meer Sluiten
Werkwijzen en methodieken; Hoe werk je integraal in de wijk?

Hoe zorg je ervoor dat er een optimale verbinding is tussen het medisch en sociaal domein? Wat is belangrijk in de samenwerking? Wat werkt? De werkwijzen en methodieken van het programma Integraal werken in de wijk worden besproken. Het programma Integraal werken in de wijk, van onder andere Movisie, NJi en Vilans, is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Rian van der Schoot vertelt over de werkwijzen en methodieken die volgens het programma Integraal werken in de wijk succesvol zijn.

Rian van de Schoot, directeur Advies en implementatie Vilans.

11.45
Gelegenheid tot vragen stellen in de chat
11.55
Lees meer Sluiten
Zorg+Welzijn Award

Wie maakt aantoonbaar het verschil in het ingewikkelde sociaal domein? Wie krijgt dingen voor elkaar die een ander niet zijn gelukt? Wie grijpt de kans voor vernieuwing en verbinding? Dit jaar reikt Zorg+Welzijn de Zorg+Welzijn Award uit aan de persoon die de grootste impact bereikt in het sociaal domein!

Onder begeleiding van dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

12.15
Lunchpauze
13.15
Lees meer Sluiten
Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk

Integraal Werken in de Wijk (IWW) ontwikkelde kennisbouwstenen voor succesvol werken in de wijk. De bouwstenen beschrijven over welke algemene en specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo is helder welke kennis wordt gemist en wanneer een specialist moet worden ingezet. Ook bieden de kennisbouwstenen ondersteuning bij plannen voor scholing of deskundigheidsbevordering en bevatten ze verwijzingen naar relevante bronnen en hulpmiddelen. Tijdens deze sessie geeft IWW een sessie over de Kennisbouwstenen. Wat kun je ermee in jouw team?

Annelies Kooiman, senior-adviseur bij Movisie, landelijke organisatie voor kennis en aanpak sociale vraagstukke3.

13.35
Gelegenheid tot vragen stellen in de chat
13.45
Lees meer Sluiten
Hoe kan zorg en ondersteuning voor de inwoners optimaal georganiseerd worden?

Gemeenten, kennisinstituten en inspecties ontwikkelden de Zorg en ondersteuning Evaluatietool (ZET) voor gemeenten en uitvoerende organisaties. De ZET geeft je inzicht in het verloop van de zorg en ondersteuning. Inwoners en hun (hulp)vraag zijn het uitgangspunt. Is de hulp toegankelijk en in samenhang geboden als er meerdere (hulp)vragen zijn? Dit wordt duidelijk door enkele casussen te onderzoeken. Je kijkt onder andere naar de route die inwoners doorlopen om de juiste hulp te ontvangen. Is de zorg en ondersteuning  goed op elkaar afgestemd? Waar liggen drempels? Hebben inwoners het gevoel dat ze goed zijn geholpen?

Rosanne Bobeldijk, adviseur Toezicht Sociaal Domein.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Praktijkervaring van gemeenten met de ZET
 • Hoe je kunt evalueren met de inwoners als uitgangspunt
 • Hoe je ervoor zorgt dat er concrete verbeteracties komen

14.05
Gelegenheid tot vragen stellen in de chat
14.15
Kleine pauze
14.25
Lees meer Sluiten
Best Practice: Samenwerken in de wijk met en voor mantelzorgers

Recent onderzoek van het SCP (Blijvende bron van zorg) wijst opnieuw uit dat mantelzorgers die niet onder één dak wonen met degene voor wie ze zorgen, zich minder gezien voelen dan voorheen. Het wijkteam is bij uitstek het team dat deze mantelzorgers kan ondersteunen. Hoe zorg je binnen het wijkteam dat je echt samen met mantelzorgers de zorg voor hun naaste regelt. En hoe werk je hierin samen met andere partijen, zoals de huisarts, fysiotherapeut of vrijwilligers? In het programma In voor mantelzorg-thuis van Movisie en Vilans hebben we dit in de praktijk uitgezocht. In deze sessie vertellen we er meer over en ga je aan de slag om veranderwensen en oplossingsrichtingen voor je eigen team te formuleren. Je gaat naar huis met concrete tips en tools.

Inge van Steekelenburg, organisatieadviseur Movisie en Annemieke Feddema, organisatieadviseur Movisie

14.45
Gelegenheid tot vragen stellen in de chat
14.55
Middagpauze
15.15
Lees meer Sluiten
De Doorbraakmethode: Slimmer met bureaucratie, beter voor iedereen

Sociaal Hospitaal (een initiatief van het Instituut voor Publieke Waarden) gebruikt bureaucratische competenties om systeemfalen achter individuele voordeuren snel te herstellen. Voordat er ergere dingen gebeuren. Zoals uithuisplaatsingen van kinderen, crisis en huisuitzettingen. Of om te voorkomen dat we jaar in jaar uit blijven doormodderen met hetzelfde droevige resultaat.
Daarvoor ontwikkelde Sociaal Hospitaal de Doorbraakmethode. In deze lezing hoor en leer je meer over die methode en over hoe je je die eigen kunt maken om het maximale uit het sociaal domein te halen voor het beste maatschappelijk resultaat.

Eelke Blokker, actieonderzoeker IPW.

15.45
Gelegenheid tot vragen stellen in de chat
15.55
Afsluiting van de dag
16.00
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Datum
Donderdag 20 mei 2021

Locatie
Online via livestream

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor professionals in het sociaal domein die zich bezighouden met het thema Wijkteams. Ook is iedereen welkom die werkzaam is bij gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, onderwijs, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties.

Tarieven (btw vrij)
349,- per persoon | Regulier tarief
299,- per persoon | Tarief vanaf 2 deelnemers *
299,- per persoon | Abonnee tarief (voor abonnees van Zorg+Welzijn, Vakblad Sociaal Werk) *
899,- per persoon | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (scholing wijkverpleegkunde): 5 punten.
 • SKJ: 5 punten

Accreditatie is aangevraagd bij het Registerplein. Congres Wijkteams 2021 staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.
Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? E-mail dan je verzoek naar esther.sterling@bsl.nl. Wij gaan je verzoek in overweging nemen.

Voordelen van het online volgen van het congres Wijkteams 2021

 • Je ontvangt een congrespakket thuis
 • Je volgt het congres veilig en op afstand vanuit huis en je hebt geen reistijd
 • Je kunt netwerken met andere deelnemers via de NetworkApp
 • Je hebt de mogelijkheid om ervaringen te delen via de live chat
 • Je ontvangt 5 accreditatiepunten als je het congres de gehele dag live volgt
 • Je hebt diverse momenten voor interactie met de sprekers

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Senior Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 27 18 94 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Sarah Phillips
M: 06 54 74 46 73
E: sarah.phillips@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Lindy Broekmans
T: 010 760 73 21
E: lindy@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.