Andries Baart

Andries Baart" rel="attachment">campagnebeeld congres mensen met verward gedrag
spreker femmianne bredewold zorg+welzijn congressen
logo Stade Advies

Congressen

4e Congres Mensen met verward gedrag

Jaarcongres Eenzaamheid

Congres Armoede en Schulden Doorgrond

Congres Huiselijk geweld 2019

Congres Zorgmijders: onhandelbaar, uitbehandeld?

Dag van de Sociaal Werker 2019