Congres Mensen met verward gedrag

Samenwerking tussen GGZ en het sociaal domein
Congres Mensen met verward gedrag 2021

De samenwerking tussen GGZ en het sociaal domein komt lang niet altijd goed van de grond. Voor de mensen met verward gedrag om wie het gaat, de cliënten, is het van belang dat we wél echt gaan samenwerken. En die verandering kunnen we morgen al inzetten. Hoe? Daar gaan we tijdens deze dag praktisch en concreet op in.

Mensen met verward gedrag
De aandacht voor mensen die in hun woonomgeving verward gedrag vertonen, is de laatste jaren toegenomen. Het gaat om kwetsbare mensen die soms hulp nodig hebben om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. De coronaperiode waar we nu in zitten, is voor veel mensen, zeker mensen die al psychische klachten hebben, stressvol. Angst, somberheid en andere klachten kunnen toenemen en in veel situaties is er minder directe hulp beschikbaar. Daar bovenop komt de samenwerking tussen de domeinen lang niet altijd goed van de grond. Waar ligt dit aan?

Samenwerking tussen GGZ en het sociaal domein
Er zijn allerlei redenen waarom de samenwerking tussen het sociaal domein en de ggz niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld andere vormen van financiering, andere regels en verantwoordelijkheden en issues rond privacy. Maar de mensen om wie het gaat, de cliënten, zijn één. Voor hen is het van belang dat we wél echt gaan samenwerken. En die verandering kunnen we morgen al inzetten. Hoe? Daar gaan we tijdens deze dag praktisch en concreet op in.

Onderwerpen die deze dag aan bod komen:

  • Mensen met verward gedrag: de invloed van de coronatijd
  • In de praktijk: stop met het doorschuiven van cliënten
  • Hoe moet het niet? Door de ogen van een ervaringsdeskundige
  • Hoe kunnen de GGZ en het sociaal domein beter samenwerken?
Wat zeggen oud deelnemers over het congres Mensen met verward gedrag?

Een dag waarbij je mensen uit het vak en netwerkpartners ontmoet.”

Goede centrale sprekers! Evenwichtig beeld met betrekking tot de problematiek en aanpak.”

Leuke ontmoetingen met mensen, initiatieven gehoord die mij aanspreken. Deze initiatieven gaan vooral over lef hebben en om de regels en wetten heen bewegen. Het gesprek over zingeving en mens zijn.”

09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
10.00
Lees meer Sluiten
Opening door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters, een ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemer. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein.

10.15
Lees meer Sluiten
De invloed van coronatijd op mensen met verward gedrag

De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor ons allemaal. Ook emotioneel en mentaal eist de uitbraak van het coronavirus zijn tol. Mensen die hun inkomen zien teruglopen of verdwijnen. Mensen die COVID-19 krijgen of hebben gehad. Mensen die rouwen om iemand die overleden is aan het virus. Welke invloed hebben al deze factoren op mensen met verward gedrag? En hoe hebben hulpverleners hier op ingespeeld?

Hans Kroon, programmahoofd Zorg & Participatie, hoogleraar Ambulantisering/Community Mental Health TiU Trimbos.

11.00
Pauze
11.30
Lees meer Sluiten
In de praktijk: stop met het doorschuiven van cliënten

De aanpak van mensen met verward, of onbegrepen, gedrag loopt vaak spaak doordat verschillende partijen het probleem naar elkaar toeschuiven. Naar de ggz: het is jouw patiënt. Naar het sociaal domein: hij heeft een sociaal probleem. Naar de politie: hij vertoont strafbaar gedrag. In de regio Noord-Holland-Noord wordt gewerkt aan een gedeelde visie op community mental health. De zes principes daarvan zijn: publieke gezondheid, herstel, effectieve interventies, netwerkbenadering en ervaringsdeskundigheid.

René Keet, Directeur FIT Academy, GGZ-NHN.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

  • Samenwerken over de sectoren heen
  • Delen van visie, ambitie, denkraam, handelen & taal
  • Bescherming van de mensenrechten is fundament van community mental health

Waarom René Keet zelf naar het congres Mensen met verward gedrag zou gaan:
Ik leer in dit congres hoe we het probleem van mensen met verward oftewel onbegrepen gedrag vanuit meerder sectoren samen integraal kunnen aanpakken.

12.30
Lunchpauze
13.30
Lees meer Sluiten
Verdiepende kennisesssies ronde

Verdiepende sessies met voorbeelden uit de praktijk.

14.30
Pauze
15.00
Lees meer Sluiten
Hoe kunnen de GGZ en het sociaal domein beter samenwerken?

‘We kunnen de samenwerking tussen de GGZ en het sociaal domein morgen al verbeteren. Er staat ons niks in de weg. Als professional kun je zelf je professionele vrijheid en verantwoordelijkheid gebruiken om te doen wat goed is bij een bepaalde cliënt en diens naasten. We proberen om de (inhoudelijke en financiële) schotten die er nu tussen domeinen zijn, en die de samenwerking misschien bemoeilijken, zoveel mogelijk te overbruggen, en samenwerking tussen domeinen als normaal te beschouwen.’ Dat zegt Niels Mulder. Hoe dat kan, en wat jij daar zelf voor rol in hebt, licht hij toe in deze lezing.

Prof. dr. C.L. Mulder is hoogleraar Openbare Geestelijk Gezondheidszorg (OGGz) bij het Erasmus MC en psychiater bij Parnassiagroep.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

  • Hoe gewenst het is dat de GGZ en het sociaal samen optrekken
  • Dat we dit doen samen met de cliënt en diens naasten
  • Dat we dit doen vanaf het begin van de behandeling/begeleiding

16.00
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.
Lees meer Sluiten
Best lessons learned: Hoe Wijk GGD’ers in de gemeente Meierijstad samenwerken

Meierijstad is in 2017 ontstaan na een fusie van drie Brabantse gemeenten. In onze nieuwe gemeente zijn diverse zorg- en veiligheidsorganisaties actief. Het organiseren van een sluitende aanpak voor mensen met psychische kwetsbaarheid is mede hierdoor extra complex. Eind 2018 is Meierijstad gestart met de inzet van twee Wijk GGD’ers. Enerzijds om beter zicht te krijgen op de problematiek, preventief te kunnen werken en de politie te ondersteunen. Anderzijds om escalatie te voorkomen.

ZonMW.

2.
Lees meer Sluiten
Hoe moet het niet? Samenwerking tussen ggz en het sociaal domein door de ogen van een ervaringsdeskundige

Joke van der Meulen geeft een inkijk in haar leven en haar vaak wanhopige zoektocht naar goede, passende, blijvende, herstel ondersteunende, aansluitende zorg voor haar zoon die kampt met verslavings- en psychotische problematiek en daarmee bij tijd en wijle een man met verward gedrag is. Wat ging er goed, wat ging er mis, waarom ging dat mis, wat kunnen we leren?

Joke van der Meulen, ervaringsdeskundige.

3.
Lees meer Sluiten
Opstelling: Dicht bij de cliënt | Wegens succes herhaald. Eerder beoordeeld met een 8.7!

Hoe kan je als hulpverlener echt in verbinding komen met de cliënt? Aan de hand van zijn eigen ervaring en een (familie)opstelling gaat Jeroen met je aan de slag om je nog bewuster te maken van de dynamieken in de samenleving op macroniveau die op microniveau ook tussen jou en de cliënt in kunnen staan en hoe je deze weg kan nemen.

Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundige, eigenaar van De verbeelding van kracht.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat een ‘coronaproof’ congres bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Donderdag 28 januari 2021

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Voor wie?
Professionals in zorg en welzijn die vanuit hun professie te maken hebben met mensen met verward gedrag en hun omgeving. Deze personen zijn werkzaam in het sociaal domein, zowel op het gebied van zorg en welzijn als van wonen en veiligheid. Zij werken bij gemeenten, GGD, GGZ, maatschappelijke opvang, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, rijksoverheid, justitie/reclassering, RIBW, centra voor jeugd en gezin en woningcoöperaties.

Tarieven
399,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief *
349,- per persoon (btw-vrij) | Vroegboek tarief (geldig t/m 31 oktober 2020) *
349,- per persoon (btw-vrij) | Collega tarief vanaf 2e deelnemer *
349,- per persoon (btw-vrij) | Tarief abonnees Zorg+Welzijn *
899,- per persoon (btw-vrij) | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *
Aanmelden

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Het congres wordt aangevraagd bij het Registerplein en het Kwaliteitsregister V&VN. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Het congres Mensen met verward gedrag staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Senior Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 – 271 894 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.